01-08-2022

(VIDEO/FOTO) Odbor povjerenika izglasao: Milo Božović imenovan za potpredsjednika Opštine Budva

Odbor povjerenika opštine Budva usvojio je Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje Mila Božovića za potpredsjednika Opštine Budva, čime je završen rad sedme sjednice Odbora povjerenika na kojoj je usvojeno ukupno 49 tačaka. Prilikom izjašnjavanja o imenovanju potpredsjednika jedan član Odbora bio je uzdržan dok su dva bila protiv.

(VIDEO/FOTO) Odbor povjerenika izglasao: Milo Božović imenovan za potpredsjednika Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

Božović je ranije podnio ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore, a podzakonskim aktima potpredsjednik zamjenjuje predsjednika opštine u radu.

Predsjednik opštine Marko Carević kazao je da je jasno da postiji potreba o angažovanju potpredjsednika s obzirom na sezonu i sve ono što je prati, u uslovima političkih pritisaka. "O kvalitetima gosopdina Božovića neću govoriti, mislim da to svi znamo, mi smo prijatelji i mislim da će naša buduća saradnja biti na dobrobit građana", kazao je Carević.

Pred sami kraj današnje sjednice predsjednik Odbora povjerenika opštine Budva Nebojša Jušković dao je pauzu u radu koju je zahtijevao Jovanović zbog uznemirujuće najave Vukovića da će prosvjetni radnici u Budvi sjutra započeti štrajk glađu zbog višegodišnje neriješene stambene problematike.


Foto: Nenad Pavićević

U toku rasprave o Izveštajima o radu JPU Ljubica Jovanović-Maše 2020-2021.god, JU SMŠ "Danilo Kiš" za školsku 2020 - 2021.godinu, JU "Škola za osnovno muzičko obrazovanje" za školsku 2020-2021. godinu, JU OŠ "Mirko Srzentić" Petrovac za školsku 2020 - 2021.godinu, JU "Druga osnovna škola" za školsku 2020-2021.god i o radu JU OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" za školsku 2020-2021.godinu, došlo je do iznenadnog prekida i pauze u radu kada je direktor Srednje škole Krsto Vuković najavio za sjutra štrajk glađu prosvjetnih radnika.

Vuković je iskoristio priliku da sa govornice najavi strajk prosvjetnih radnika Budve i štrajk glađu desetak profesora, počev od sjutra, zbog neriješene višedecenijske stambene problematike. "Prije sedam dana poslali smo urgenciju Vladi, kontaktirali premijera, apsolutno ništa ne pomaže, ništa se ne dešava u razumnim rokovima i urgentno, mi strpljenja više nemamo", poručio je Vuković.

Znam da je vremena i strpljenja sve manje, ali brinući o životima prosvjetnih radnika na viskokim temperaturama i turističkoj sezoni odložite takvu odluku, da pokušamo da pomognemo da se nađe neko zajedničko rješenje o budućem djelovanju, zamolio je Nikola Jovanovič, načelnik Kabineta predsjednika opštine Budva. "Smatram da treba da se izvrši dodatan pritisak na Vladu i mi danas da pošaljemo apel svim državnim organima, kako ne bi izazvali tragične moguće posljedice", poručio je Jovanović zahtijevajući institucionalno djelovanje u što hitnijem roku.

Jovanović je tražio hitan sastanak i pauzu u zasijednanju zbog najavljenog štrajka glađu prosvjetnih radnika.


Foto: Portal RTV Budva

Sjednici je prisustvovalo svih sedam članova Odbora, a u sali je na početku bio i predsjednik Opštine Budva Marko Carević.

Na samom početku sjednice povela se duga rasprava u vezi 26. tačke Dnevnog reda o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva "Budvanska rivijera“. Ključno pitanje o kojem se polemisalo je imovina d.o.o. Vatrepolo kuluba "Budva". Nenad Franeta direktor kluba ne slaže se sa predlogom da Opština Budva bude vlasnik otvorenog bazena na Pizani i okolnih poslovnih prostora jer, kako navodi, ova svojina predstavlja finansijsku sigurnost za klub koji ima velike ambicije i potencijal. On je takođe izrazio sumnju da će budućim odlukama taj prostor biti valorizovan u neke druge svrhe.

Nikola Jovanović je u ime predlagača odluke kazao da je opština stoprocentni osnivač kluba i da, kako je istakao, pričamo o savjesnom i nesavjesnom upravljanju ovom imovinom. Opština Budva želi da zaštiti imovinu i smatra da je ovo najbolji mehanizam pravne zaštite. Neprihvatljiva je teza da opština želi da otuđi imovinu Vaterpolo kluba, mi se samo ne slažemo oko načina zaštite ove imovine. Odlučili smo se da preduzmemo hitne mjere jer smo imali formalni predlog prodaje imovine na osnovu odluke o rješenju naplate duga. Ovdje nema ni jedne zakulisne radnje i ne treba tumačiti na taj način ovu odluku, opština želi da u komercionalnom smislu upravlja tom imovinom, a ta sredstva kasnije želimo preusmjeriti na finansiranje kluba, kazao je Jovanović.

Opština Budva radi u javnom interesu, niko ne želi da otme bazen gradu,djeci niti bilo kome, naprotiv opština je dokazala da želi da investira u sport. Mi moramo da čuvamo našu imovinu, sjetite se slučaja FK Mogren u vrijme DPS-a kada se u katastar upisivala imovina kako se upisivala, pa su se nalazili razni načini da se njome raspolaže. E to ne želimo da se desi u budućnosti, bez obzira ko bio na našem mjestu, kazala je Danijela Došljak sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Nebojša Jušković, predsjednik Odbora povjerenika opštine Budva nazvavši sebe kao jednog od najvećih kritičara zakona o sportu uključio se u raspravu iznijevši stav da su pojedine odluke raspolaganja imovinom sportskih klubova zaobilazni put da se ta imovina privatizuje. Ovdje je jasna želja Opštine da se definiše ko je titular imovine i ko njome raspolaže, dodao je Jušković. Zloupotrijebio sam svoju poziciju, sve u funkciji demokratičnosti, u pitanju je vrlo vrijedna imovina gdje će se odlučivati o sudbini vaterpolo sporta u Budvi, kazao je Jušković.

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević je povodom predloga ove odluke za govornicom kazao da ne vidi ni jedan razlog da se ova odluka ne sprovede. Mi smo tražili da sve to iščistimo, da građani odlučuju, odnosno skupština, zna se kako se raspolaže imovinom. Imovina je apsolutno nezakonito uknjižena na klub, niko neće bolje upravljati njome nego Opština. Ne vidim ni jedan razlog zašto je ovolika ljutnja i nervoza. U klubu nije bilo domaćinskog odnosa ni strategije, ja vam garantujem da će sve što se ubere sa tog lokaliteta biti dodatni budžet za klub. Sve se vrti oko Maše i ličnih interesa i sume od zakupa koja je oko 50 hiljada eura. Mislim da je za vas i klub ovo najbolja stvar. Ovo je jako providno i ružno, jer opština Budva budžetom najviše odvaja za sport od ostalih opština. Planiramo oko 6 miliona da uložimo u rekonstrukciju bazena, a kako to možemo sprovesti u ovim okolnostima, već trpimo štetu oko 300 hiljada eura i imamo lošu turističku sliku zbog neizdavanja Maše. Dajte da punimo budžet, kazao je Carević.

Nakon polemike o svojini Vaterpolo kluba Budva predsjednik Odbora Nebojiša Jušković dao je pauzu od 20 minuta da se podnese amandman na pomenutu tačku.

Po završetku pauze, Nikola Jovanović je saopštio da je predsjednik opštine podnio amandman na Odluku o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva "Budvanska rivijera“, nakon čega se prešlo na postupak glasanja. Glasovima četiri člana Odbora usvojena je ova odluka, dok su dva člana bila uzdržana.

Odbor je jednoglasno usvojio Rješenje o razrješenju Odbora direktora DOO ”Mediteran reklame” Budva i sa čest glasova Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Mediteran reklame” Budva.

Jednoglasno je usvojeno Rješenje o imenovanju Komisije za odabir projekata za valorizaciju kulturne baštine Opštine Budva.

Glasovima šest članova Odbora usvojeno je Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Opštine Budva. Jedan član je bio uzdržan.

Usvojena je jednoglasno Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO "Pogrebne usluge" Budva

Glasovima pet članova odbora usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Komunalno" Budva takođe i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Parking servis Budva “Budva. Po ove dije odluke jedan član Odbora bio je protiv, jedan uzdržan.

Pet članova diglo je ruku za usvajanje Programa rada DOO "Pogrebne usluge” Budva za 2022.godinu i Izvještaja o radu DOO "Pogrebne usluge” Budva za 2021.godinu, kao i za Programa rada DOO "Parking servis Budva" Budva za 2022.godinu i Izvještaj o radu DOO “Parking servis Budva” Budva za 2021.godinu. Dva člana su prilikom glasanja za pomenute odluke i izvještaje bila uzdržana.

Usvojeni su Programa rada DOO ”Komunalno” Budva za 2022.godinu i Izvještaj o radu DOO “Komunalno” Budva za 2021.godinu. Pet članova odbora je bilo za, dva uzdržana.

Jednoglasno je usvojena Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine Budva.

Sa pet glasova članova Odbora usvojen je Izvještaj RTV Budva za 2020. godinu kao i Rješenje o davanju saglasnosti na Statut Lokalnog javnog emitera Radio Televizija Budva DOO. Dva člana su bila uzdržana.

Nakon završene sjednice zadovoljstvo današnjim radom izrazili su Nebojša Jušković, predsjednik Odbora povjerenika i Nikola Jovanović, predstavnik izvršne vlasti i šef kabineta predsjednika Opštine Budva.


Video: Portal RTV Budva


Video: Portal RTV Budva

Podsjetimo, prvog dana zasijedanja, koje je održano u srijedu, 27. jula, usvojeno je 25. tačaka dnevnog reda, od ukupno 49.


J.M.


Prethodno usvojene tačke:

- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2021.godinu
- Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju Budžeta Opštine Budva za period 01.01.2022 - 30.06.2022.godine
- Predlog Odluke o završnom računu Opštine Budva za 2020.godinu
- Predlog Odluke o davanju na privremeno upravljane i korišćenje poslovnog prostora u TQ centru Lovačkoj organizaciji "Primorje"
- Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja obaveza po osnovu zakupa nepokretnosti u vlasništvu Opštine Budva i lokalne komunalne takse do kraja 2020.godine
- Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističkih parcena broj 8 i 10 u bloku broj 15 u skladu sa DUP-om " Dubovica I”
- Predlog Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje poslovnog prostora u zgradi “Nivel” JU Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri” Budva
- Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora „Sportsko rekreativnog centra“ Budva
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO“ Sportsko rekreativnog centra“ Budva
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO "Sportsko rekreativnog centra“ Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju DOO "Mediteranski sportski centar Budva" za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO "Mediteranski sportski centar Budva" za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU "Narodna biblioteka" Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU “Narodna biblioteka” Budva za 2022.godinu
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Grad teatar Budva za 2021.godinu
- Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU "Grad teatar" Budva za 2022.godinu
- Predlog Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluge dnevnog boravka u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri“ Budva
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Biseri“ Budva
- Predlog Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativnog centra“ Budva
- Predlog Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Mediteranski sportski centar“ Budva
- Predlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta Opštine Budva za 2020. godinu
- Predlog Odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata i učenika

Uvid u materijal za predložene tačke dnevnog reda može se izvršiti na web sajtu Opštine Budva www.budva.me - Skupština, navedeno je u dopisu medijima.