12-10-2020

(VIDEO) Jović: Disleksiju moguće savladati uz određene tehnike i disciplinu

Disleksija kao teškoća ovladavanja školskim vještinama u Crnoj Gori je rasprostranjena u procentu od pet do deset posto populacije što je na svjetskom nivou. Ovu teškoću moguće je savladati uz određene tehnike i disciplinu kazala je za našu televiziju logoped Mirjanka Jović.Disleksija, disortografija, diskalkulija, spadaju u poteškoće savladavanja školskih vještina a naročito čitanja, a kako navodi Jović, nije svaki poremećaj u čitanju disleksija.

Opširnije u prilogu Ljubice Lakić Pribilović: