25-09-2021

Vodovod Budva: Mogućnost plaćanja duga na više mjesečnih rata

Iz D.O.O. “Vodovod i kanalizacija“ Budva mole potrošače da izmire dugovanja za vodu u najkraćem mogućem roku."S obzirom na to da pojačavamo akciju utuženja i prinudnih isključenja vodomjera. Dug je moguće izmiriti u potpunosti ili sklopiti protokol, pa platiti u više mjesečnih rata. Molimo sve dužnike da redovno izmiruju mjesečne obaveze i time izbjegnu navedene prinudne aktivnosti", poručuju iz budvanskog Vodovoda.