12-11-2021

Vodovod Budva: Vlasnici da registruju brojila na svoje ime

DOO “Vodovod i kanalizacija“ Budva apeluje na korisnike brojila, koja se u njihovoj evidenciji još uvijek vode na imena preminulih, na druga imena ili investitora zgrade da u narednih 20 dana podnesu zahtjev za promjenu vlasništva.

Vodovod Budva: Vlasnici da registruju brojila na svoje ime | Radio Televizija Budva

"Svakodnevnim ažuriranjem podataka, primijećen je veliki broj potrošača čiji su satovi registrovani na preminula lica. Takođe, značajan je i broj onih koji nakon kupovine nekretnine nijesu registrovali vodomjere, pa se mjerni istrumenti i dalje vode na imena prethodnog vlasnika ili građevinskog investitora. Ovu akciju pokrećemo u cilju poboljšanja naše baze podataka i prikupljanja što tačnijih informacija. S tim u vezi, obavještavamo potrošače da će, ukoliko u naznačenom roku ne podnesu zahtjev za promjenu imena - naziva potrošača, DOO “Vodovod i kanalizacija“ biti primoran da preduzme odgovarajuće mjere, propisane Zakonom o komunalnim djelatnostima", navode u saopštenju.