20-07-2021

Vujičić: I pored zabrane gradnje, opština Budva naplaćuje komunalije

Opština Budva naplaćuje komunalije investitorima za izgradnju objekata u zahvatu Dup-a Budva Centar i Dup-a Bečići i nakon što je na snagu stupila zabrana gradnje, a iz Građanske akcije su uputili zahtjev opštini za informaciju koliko je ugovora o naplati zaključeno i u kom iznosu.

Vujičić: I pored zabrane gradnje, opština Budva naplaćuje komunalije | Radio Televizija Budva

To je saopštio predstavnik Građanske akcije Božidar Vujičić, navodeći da je samo na osnovu dva ugovora o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koji su objavljeni na sajtu opštine i zaključeni nakon 22. juna opština nezakonito naplatila 677 hiljada eura.

“Na sajtu nisu objavljeni i drugi ugovori koji su zaključeni nakon 22. juna kada je objavljena Odluka o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine Budva,. Stečeno pravo gradnje imaju samo oni investitori koji su do donošenja vladine odluke kompletirali prijavu gradnje, odnosno imaju revidovan glavni projekat, sve potrebne saglasnosti i plaćene komunalije Opštini Budva. Svi ostali koji nisu komletirali prijavu gradnje neće moći da grade na osnovu navedena dva urbanistička plana”, naveo je Vujičić.

Ukazao je da su odgovorna službena lica u opštini Budva znala ili su morala znati da je članom 8 navedne Odluke određeno da ista stupa na snagu, danom objavljivanja u SL.listu Crne Gore 22.juna.

Vujičić je kazao da je Građanska akcija uputila zahtjev opštini za slobodan pristup informaciji, koliko je ukupno nadležni organ opštine, zaključio ugovora o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, nakon 22. juna i u kom iznosu”, rekao je Vujičić.

“Umjesto da predstavnici vlasti u Budvi pozdrave odluku Vlade, da zabrani dalju gradnju na osnovu planova koje je za potrebe kriminalne grupe iz reda DPS-a osmislio profesor Ralević, predstavnici vlasti naplaćujući nezakonito naknadu, nakon stupanja na snagu odluke o zabrani gradnje i uvode opštinu u veliki rizik od potencijalnih tužbi investitora za nadoknadu štete. Investitori koji su naknadu za komunalije uplatili nakon 22. juna, odnosno nakon stupanja na snagu zabrane gradnje, neće moći da grade objekte”, rekao je Vujičić.

Navedeno postupanje vlasti u Budvi, kako smatra, navodi na zaključak da nije formirana ekspertska Vlada nego Vlada od poslanika koji su neustavno, korupcijom i diskriminacijom biračkog prava dobili mandate.

“Oni bi po dubini prešli iz Skupštine u Vladu, planovi bi i dalje važili i katastrofalnim isteklim planovima OKG DPS-a grad bi nastavio da se besomučno uništava”, poručio je Vujičić.