01-02-2020

WTE/EVN napustili postrojenje u Bečićima, Carević uputio zahtjev za urgentno postupanje

Zbog protivrpravnog napuštanja upravljanja postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda radnika njemačko-austrijskog koncerna WTE/EVN prije dogovorenog roka, zbog čega Budvi prijeti opasnost od izazivanja ekološke katastrofe, predsjednik Opštine Marko Carević uputio je Obavještenje i zahtjev za urgentno postupanje premijeru Dušku Markoviću, vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

WTE/EVN napustili postrojenje u Bečićima, Carević uputio zahtjev za urgentno postupanje | Radio Televizija Budva

"Ovim putem Vas obavještavam da sam upravo informisan da su isti (koncern WTE/EVE) napustili postrojenje i isto ostavili bez upravljanja i bilo kakvog nadzora, što neminovno može dovesti do izazivanja ekoloških i drugih katastrofa i imati dalekosežne posledice po stanovnike našeg grada.

Iako je postojala ugovorena obaveza da isti upravljaju postrojenjem do 31.03.2020. godine, predstavnici kompanije WTE su se odlučili na jednostrano, protivzakonito napuštanje koje ima elemente krivičnopravne odgovornosti i zahtijevaju sankcionisanje.

Opština Budva je uradila sve što je u njenoj moći da do ovakvog scenarija ne dođe i poštovala sve obaveze u skladu sa pozitivnopravnim propisima Crne Gore dok se suprotna strana od početka do kraja ponašala i postupala mimo zakona smatrajući da nisu obavezni da postupaju po zakonima Crne Gore.

Iako je bilo i više nego dovoljno vremena za postupanje nadležnih državnih organa, moram da konstatujem da je odgovarajuća reakcija izostala i sada smo došli u situaciju koja je bezizlazna jer je činjenica da je WTE naplatio enrormnu svotu novca dok sa druge strane nije ispunio svoje ugovorne obaveze.

Kako Vam je vjerovatno poznato u čitavom poslu je bilo elemenata korupcije po priznanju bivšeg direktora Fausta koji je u sudskom postupku priznao 3 miliona korupcije. Sve ovo je zahtijevalo pravovremenu i sihronizovanu akciju nadležnih državnih i lokalnih organa", navodi se u dopisu.

"Opština Budva je u ovom trenutku dovedena u vrlo nezavidnu poziciju da u cilju sprečavanja izazivanja ekoloških katastrofa, štete velike imovinske štete i ugrožavanja života i zdravlja naših stanovnika, mora da preuzme na upravljanje napušteno postrojenje iako se nisu stekli pravni i ugovorni preduslovi za preuzimanje.

U tom cilju nam je neophodna Vaša sveokupna pomoć kao i koordinisana akcija svin nadležnih državnih organa kako bi se preduzele hitne mjere za sankcionisanje i saniranje predmetne situacije".