20-01-2022

Zabranjen saobraćaj za pješake i motorna vozila u ulici Žrtava fašizma

Sekretarijat za investicije Opštine Budva obavještava građane o zabrani saobraćaja za pješake i motorna vozila na lokaciji od restorana Parma do raskrsnice kod Tehno Max-a u periodu od 21. januara do 01. februara 2022. godine.


Foto: portal RTV Budva

"Zabranjuje se saobraćaj za pješake i sva motorna vozila u ulici Žrtava fašizma u Budvi na lokaciji od restorana Parma do raskrsnice kod Tehno Max-a, da bi se omogućilo izvođenje radova na katastarskim parcelama br. 3077/1, 3066/1 i 3077/4 KO Budva Opština Budva, zbog potrebe izgradnje kraka atmosferske kanalizacije", naveli su u saopštenju.