01-10-2018

Zaposleni i JU Dom zdravlja kažnjeni zbog neosnovanih bolovanja

Zdravstveni inspektori su u kontrolnom nadzoru novčano kaznili Dom zdravlja Budva i v.d. direktorku Vesnu Vučetić, zbog nepravilnosti i nejasnoća u vođenju medicinske dokumentacije zaposlenih koje su poslali na bolovanje. U pitanju su zaposleni u Turističkoj organizaciji Opštine Budva: D. M., A. A., M. R., Lj. P., i A. P.

Zaposleni i JU Dom zdravlja kažnjeni zbog neosnovanih bolovanja | Radio Televizija Budva

"Postupajući po inicijativi zdravstveni inspektori su 6. septembra izvršili kontrolu u Domu zdravlja Budva i tom prilikom, zbog nepravilnosti i nejasnoća u vođenju medicinske dokumentacije, Rješenjem naložili internu kontrolu stručnog rada izabranih doktora koji su otvorili bolovanja pacijentima, zaposlenim u TO Budva", navodi se u obavještenju koje je v.d. direkotoru TOB-a Mladenu Franoviću dostavila Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju.

"Po dospijeću izvještaja Komisija za kontrolu kvaliteta, zdravstveni inspektori su 25. septembra, na osnovu utvrđenog i zapisnički konstatovanog činjeničnog stanja, izrekli novčanu kaznu pravnom licu - JU Do zdravlja i odgovornom licu u ovom pravnom licu, u skladu sa Zakonom"

U službenom razgovoru sa direktorkom Doma zdravlja, dr Vesnom Vučetić, ustanovljeno je da su bolovanja za pacijente: DD. M., A. A., M. R., i A. P. zaključena, a da je Prvostepena ljekarska komisija produžila boovanje pacijentkinji P. Lj. do 30. septembra 2018. godine", zaključuje se u obaveštenju.