15-05-2024

Zaštititi maloljetnike od korišćenja u političke svrhe

Izborna kampanja za vanredne izbore za odbornike u Skupštini opštine Budva se intenzivira i pokazuje da se i dalje kreiraju i objavljuju sadržaji od značaja za medijsko predstavljanje učesnika kampanje, a koji uključuju maloljetnike, upozoravaju u Agenciji za elektonske medije (AEM).


(Foto: AEM)

U namjeri da se od strane emitera izbjegne kršenje propisanih standarda, Agencija za elektronske medije (AEM) još jednom podsjeća na relevantne odredbe Zakona o medijima, Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, koji se odnose na zaštitu maloljetnika u medijima.

"Članom 37 Zakona o medijima propisano je da su mediji dužni da štite integritet djece i maloljetnika, članom 55 stav 1 Zakona o elektronskim medijima propisano je da je emiter dužan da poštuje privatnost i dostojanstvo građana i štiti integritet maloljetnih lica. Članom 21 stav 9 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima zabranjeno je korištenje maloljetnika u političke svrhe. Prava maloljetnika proizilaze direktno iz njihovih potreba koje utiču na njihov razvoj i rast, koji se ne mogu obezbijediti bez ispunjenja tih prava. Uključivanje i omogućivanje maloljetnicima da komentarišu, predlažu i učestvuju u planiranju, kreiranju i sprovođenju određenih politika je jedno od tih prava. Zbog toga je vrlo važno i kako se maloljetnicima omogućava da učestvuju u političkoj komunikaciji u toku (medijskih) predizbornih kampanja, tj. kako se oni uključuju u sadržaje posvećene medijskom predstavljanju političkih subjekata u tom procesu", navode u saopštenju AEM-a.

Dodaju da politički subjekti pokušavaju da koriste maloljetnike kako bi emotivno uticali i motivisali glasače da im ukažu povjerenje, a druge strane, maloljetnicima se mora garantovati mogućnost da slobodno donesu sopstvenu odluku da li žele da učestvuju u određenoj kampanji bilo kojeg političkog subjekta (partije, kandidata i sl.).

"Na kraju, ukazujemo da je saradnja između Agencije za elektronske medije (AEM) i emitera od ključne važnosti za uspješnu zaštitu prava maloljetnika tokom izbornih procesa. Odbijanjem emitovanja oglasa u kojima postoji zloupotreba maloljetnika djeluje se preventivno i istovremeno izbjegava pokretanje postupaka i izricanja upravno-nadzornih mjera od strane Agencije", navode u saopštenju.