16-12-2020

Završena pješačka ograda kod zgrada prosvetara u Dubovici

Radovi na postavljanju pješačke ograde kod zgrada prosvetara u naselju Dubovica su završeni, saopšteno je iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove.