07-04-2021

Zbor građana MZ Jaz u subotu

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević, sazvao je Zbor građana Mjesne zajednice Jaz za subotu 10. april.

Zbor građana MZ Jaz u subotu | Radio Televizija Budva

Shodno članu 140 stav 2 statuta opštine budva (“službeni list cg -
opštinski propisi”, br. 02/19) i članu 57 stav 1 alineja 3 odluke o mjesnim zajednicama (službeni list crne gore”-opštinski propisi br. 50/19 od 11.12.2019. godine).

1. Donošenje odluke o broju članova savjeta mjesne zajednice „jaz“
2. Izbor savjeta mjesne zajednice “jaz”
3. Izbor nadzornog odbora mjesne zajednice “jaz”
4. Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za
predstavljanje i zastupanje mjesne zajednice “jaz”

Saziv sa dnevnim redom biće objavljen 7 (sedam) dana prije najavljenog održavanja zbora na svim dostupnim oglasnim tablama u naseljima za koje se saziva zbor, a u skladu sa članom 142 stav 4 Statuta Opštine Budva (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi”, br. 02/19) i članom 66 stav 2 alineja 2 Odluke o mjesnim
zajednicama (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 50/19).