06-12-2021

Zenović: Opština nije odbila nove uslove, već “Lovćen film”

Pomoćnik sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva reagovao je na današnje saopštenje “Lovćen filma” istakavši, pored ostalog, da u pregovorima 2017. godine Opština nije odbila nove uslove, već da je to učinjeno od strane “Lovćen filma”.


Foto: portal RTV Budva

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

Bez namjere da dalje širim polemiku oko posljednje presude Apelacionog suda kojom je ukinuta presuda Privrednog suda i postupak vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, dužan sam vrlo sažeto da reagujem na prizemne kvalifikacije od strane “PR tima Lovćen filma”.

Naime, u pregovorima iz 2017. godine koje pominjete ja nisam učestvovao tako da ne mogu tvrditi bilo šta sem da napomenem da baratam suprotnim informacijama, odnosno da nije Opština odbila nove uslove već naprotiv, Vaša firma. Kao rezultat neuspjelih pregovora podnesena je tužba za poništaj ugovora jer je novo rukovodstvo Opštine smatralo da su osporavani ugovori zaključeni na štetu Opštine po mnogo osnova, o kojima sada ne bih detaljisao, sasvim su jasno obrazloženi i argumentovani u tužbi.

Dalje, želja pomoćnika Zenovića nije da firma koja upravlja bioskopom ne ostvaruje profit, već da taj profit ne ostvaruje “preko leđa” poreskih obveznika, jer u tom slučaju se ne radi o javno-privatnom partnerstvu već o supremaciji privatnog nad javnim interesom.

Dalje, poslijedica eventualnog poništaja ugovora bi bila sa jadne strane naknada uloženih sredstava od strane “Lovćen filma”, ali sa druge strane i naknada Opštini Budva svakog centa uplaćenog ili prinudno skinutog sa računa Opštine, svakog eura plaćene električne energije, taksi, izmakle dobiti “Mediteran reklama” za besplatno ustupljene objekte za javna oglašavanja, “Parking servisu” za besplatno ustupljena parking mjesta u garaži, itd.

U konačnom, Opštini bi se vratili u posjed besplatno ustupljene prostorije i sale, što bi dalje značilo da bi Opština mogla na tržištu pronaći novog partnera za upravljanje bioskopom po znatno poštenijim uslovima.

Tako da nema razloga da plašite javnost poslijedicama, vjerujte da je sve jako odgovorno i kvalitetno odmjereno.

Radi javnosti da podsjetim i to da je tužilaštvo izuzelo dokumentaciju za kompletan posao vezano za ovaj projekat, ali iz određenih razloga koje sada ne bih pominjao “izviđaj je u toku”.

Konačno, nisam želio da svodim na lično ovu prepisku iako bi mi to itekako išlo u prilog, posebno imajući u vidu poslovne aranžmane autora reagovanja, osnivača i od skora direktora “Lovćen filma” sa vođama i članovima odbjegle organizovane kriminalne grupe u susjednoj državi, tako da ovim završavam dalju polemiku i ostavljam nadležnim organima da rade svoj posao.