07-12-2018

Zone bez dima i oštrije kazne

Da li će i dalje moći da se puši krišom na radnom mjestu, pa čak i u pojedinim zdravstvenim ustanovama, pokazaće primjena zakona o kontroli upotrebe duvanskih proizvoda.

Zone bez dima i oštrije kazne | Radio Televizija Budva

U Ministarstvu zdravlja poručuju da će učiniti sve da novi zakon bude primijenjen do kraja. Na to bi možda mogle da utiču i kazne koje bi za fizička lica iznosile i do 1.000, a za pravna i do 20.000 eura.

Zakonskom zabranom upotrebe cigareta u javnim i radnim prostorima približavamo se standardima Evropske unije (EU), no njegova primjena je ono zbog čega je i prošli zakon iz 2004. bio sporan.

U Ministarstvu zdravlja, koje je predlagač, očekuju dosljednost i istrajnost. Poslodavac će biti dužan da odredi prostor za pušače, sa dobrom ventilacijom, da ne ugrožava ljude u kruženju.

"Kad kažemo zabrana u radnom prostoru to podrazumijeva da svaki poslodavac mora da kontroliše da li se, odnosno da vodi računa o tome, da li se upotrebljavaju duvanski proizvodi, da odredi lice koje će pratiti u svakom radnom prostoru da li se upotrebljavaju duvanski proizvodi i dužan je da skrene pažnju i to čini, znači to je povreda radne obaveze zaposlenog", kazala je Slavojka Šuković iz Ministarstva zdravlja.

Cilj novog zakona je, dakle, zdravlje nacije, jer svako ima pravo na zdravu životnu sredinu bez duvanskog dima.


RTCG