10-05-2019

ZZZCG izdao informator "Kuda poslije osnovne škole"

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i ove godine je izdao informator “Kuda nakon osnovne škole”. Ta publikacija je namijenjena svim polumaturantima i njihovim roditeljima, sa porukama o značaju pravilnog izbora prvog zanimanja. Stoga ga čitajte pažljivo!

ZZZCG izdao informator

Savjetnica za profesionalnu orjentaciju u CIPS-u Jevrosima Pejović kazala je, predstavljajući ovogodišnju publikaciju, da je zanimanje značajan dio identiteta svakog čovjeka te da je važno da izbor bude što „pravilniji“.

„Potrebno je uskladiti zahtjeve koje ima mlada osoba prema sebi i zahtjeve ljudi iz njenog okruženja. Polumaturanti koji danas biraju srednju školu ne biraju samo gdje će provesti naredne tri ili četiri godine već biraju odgovor na pitanje ”Ko si ti”. Upravo informator sadrži savjete koji mogu biti korisni pri pravilnom izboru srednje škole“, kazala je Pejović.

Savjetnica za profesionalnu orjentaciju u CIPS-u Alisa Dizdarević podsjetila je da su različiti faktori koji utiču na odabir srednje škole, kao prvog važnog stepenika u karijernom putu mlade osobe.

„Uloga roditelja, u profesionalnom razvoju djece, veoma je bitna. Zato je i dio informatora prilagođen njima. Brošura sadrži i informacije o svijetu rada i preduzetništvu i kratak opis zanimanja za koja se može školovati u Crnoj Gori. U posebnom poglavlju su informacije o svim srednjim školama i u njima zastupljenim obrazovnim profilima, te informacije o maturskom i stručnom ispitu, učeničkim domovima“, precizirala je Dizdarević.

Ovogodišnju naslovnu stranu publikacije dizajnirala je Isidora Avramović, učenica Srednje likovne škole “Petar Lubarda” sa Cetinja.

„Nadam se da će moj rad inspirisati nekoga da se odluči da upiše ono što voli, kao što je mene ispirisao informator od prije nekoliko godina“, poručila je Avramović.

Osnovno obrazovanje, ove godine, završava preko sedam hiljada učenika pa je svojevrsni vodič za polumaturante štampan u tiražu od osam hiljada primjeraka.

Biće distribuiran svim osnovnim školama na području države a svi zainteresovani primjerak, od danas, mogu dobiti u biroima rada i centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje.

Publikacija je u elektronskoj formi dostupna na sajtu Zavoda.Izvor: Portal Analitika