15-04-2015

36 godina od razornog zemljotresa

U nedjelju 15. aprila 1979. godine u 07 časova i 19 minuta crnogorsko primorje pogodio je razorni zemljotres sa epicentrom u moru, 15 km od obala Bara i Ulcinja. Trajao je desetak sekundi i uglavnom se osjetio duž crnogorske i albanske obale.

36 godina od razornog zemljotresa | Radio Televizija Budva

Zemljotres sa magnitudom 7.0 jedinica Rihterove skale izazvao je katastrofalna razaranja sa intenzitetom od IX stepeni Merkalijeve skale na cijelom Crnogorskom primorju, na dužini od preko 100 km.

U ovom zemljotresu 101 osoba je izgubila život u Crnoj Gori i 35 u Albaniji.

Stradali su gradovi: Ulcinj, Bar, Petrovac, Budva, Tivat, Kotor, Risan i Herceg Novi, a razoreno je 250 naselja.

Uništen je ogroman dio modernih hotelskih kapaciteta u regionu, oštećena su 53 zdravstvena objekta, 570 objekata socijalne i dječije zaštite, 240 školskih objekata.Posebno su stradali kulturno-istorijski spomenici (manastiri, crkve, muzeji, arhivi), koji su koncentrisani uglavnom u najugroženijem primorskom pojasu. Velike štete su bile na putnoj mreži - oštećeno je oko 350 km magistralnih i 200 km regionalnih puteva. Jedna od specifičnih manifestacija oštećenja tla izazvana zemljotresom bile su pojave likvifakcije (tečenja tla), klizišta i odroni.

Poslušajte dio razgovora koji je realizovala Branka Čvorović sa direktorom Seizmološkog zavoda Crne Gore, dr Branislavom Glavatovićem, u kojem tvrdi da se ni taj iz 79. godine, ni danas zemljotresi ne mogu predvidjeti.

Naši sugrađani nerado se sjećaju katastrofalnog zemljotresa, ali su neki od njih podijelili sa nama dio proživljenog tih dana.
Poslušajte u anketi koju je pripremila Danijela Benić:Do kraja 1979. godine registrovano je 90 jakih naknadnih zemljotresa, sa magnitudom većom ili jednakom 4.0, preko 100 zemljotresa sa magnitudom 3.5 - 4.0, kao i skoro 10.000 slabijih potresa.Prema podacima dubinskog seizmičkog sondiranja duž linije: ušće Bojane - Bar - Petrovac - Boka Kotorska, postoji dubinski razlom, kojem treba pripisati nastanak glavnog zemljotresa 1979. godine.