Dokumenti

Pozivamo vam da Vašim predlozima, sugestijama i komentarima uključite u Javnu raspravu o Predlogu programskih sadržaja RTB za 2018-2020. godinu i doprinesete kvalitetu programskog sadržaja Radio Televizija Budva tako što ćete ih dostaviti lično ili poštom. Adresa je: Radio Televizija Budva, Zgrada BSP, 85310 Budva, Crna Gora. Telefon: Centrala (Fax): (033) 452-024. e-mail: [email protected]

 

Putni nalozi

Dokumenti