Slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama

Javne evidencije

Vrste informacija u posjedu društva

Javne evidencije

  • djelovodnik
  • informacije o prvostepenim upravnim postupcima pokrenutim po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama

2022. godina

2023. godina

2024. godina

RTB - Dokumenti