Ekonomija

02-06-2020

Spriječen pokušaj nelegalnog uvoza svinja u Crnu Goru

U cilju prevencije od pojave bolesti afričke kuge svinja, ali i klasične kuge svinja, Uprava za bezbjednost hrane, u saradnji sa nadležnim institucijama, sprovodi niz mjera i aktivnosti, kako se bolest ne bi pojavila u Crnoj Gori. U okviru tih aktivnosti, posebno u dijelu kontrole poštovanja naredbe o zabrani uvoza živih svinja i mesa i proizvoda od svinja iz zemalja u kojima je registrovana afrička kuga svinja i uslova za uvoz i promet životinja, nadležni organi spriječili su pokušaj nelegalnog prometa i unošenja u Crnu Goru 37 prasadi.

02-06-2020

Raspisano 2,5 hiljada mjesta za sezonce u turizmu

Za sezonske poslove je od početka godine do juna raspisano 9,2 hiljade slobodnih radnih mjesta, od čega 2,5 hiljada u turizmu, saopštili su predstavnici Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

01-06-2020

Cijena zakupa plaža zavisiće od sezone

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom tokom ljeta će, u saradnji sa zakupcima plaža i nadležnim institucijama, utvrditi koliko je slabija sezona u odnosu na prethodne i na osnovu toga odrediti cjenovnik zakupnina za ovu godinu.

01-06-2020

Opština imala zakonsko pravo da do 3. juna podnese žalbu na zahtjev za blokadu računa

Privredni sud kojim rukovodi Blažo Jovanić izdao je rješenje o blokadi računa Opštine Budva prije isteka zakonskog roka od 15 dana u kome je lokalna vlast imala pravo da uloži žalbu na zahtjev Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države koji je u ime Ministarstva finansija tražio da se opštinski računi blokiraju na iznos od 29,3 miliona eura.

31-05-2020

Korona ozbiljno uzdrmala crnogorsku privredu

Pokazatelji kojima raspolaže Unija poslodavaca govore da je ekonomska kriza izazvana korona virusom ozbiljno uzdrmala crnogorsku privredu, saopštila je Pobjedi generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović.

30-05-2020

Moguć porast stope siromaštva u Crnoj Gori zbog pandemije

Pandemija koronavirusa bi mogla povećati stopu siromaštva u Crnoj Gori za procijenjenih 1,5 do tri procentna poena, u zavisnosti od trajanja krize, ali većina novih siromašnih može ostati nezaštićena, ocijenjeno je iz Svjetske banke (SB).

29-05-2020

Vlada Duška Markovića blokirala račun Opštine Budva

Privredni sud je na zahtjev Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, kako saznajemo iz Sekreterijata za finansije, blokirao jutros u 10 sati račun Opštine Budva na iznos od 29,3 miliona eura, odnosno za sumu koja je krajem prošle godine iz državnog budžeta isplaćena njemačko-austrijskoj kompaniji WTE/EVN po osnovu aktivirane garancije koju je država dala Opštini za kredit za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

29-05-2020

Hoteli karantini neće plaćati zakup plaža

Svi hoteli koji su tokom pandemije stavili svoje objekte na raspolaganje Nacionalnom koordinacionom tijelu (NKT) za karantin u potpunosti će biti oslobođeni plaćanja zakupa plaža za ovu godinu, saopštio je direktor Morskog dobra, Predrag Jelušić.

29-05-2020

Blokiraju račun Opštine Budva na 29 miliona

Pet mjeseci nakon što je Vlada aktivirala državnu garanciju od 29,25 miliona eura u korist austrijsko-njemačke kompanije WTE-EVN koja je bila angažovana na postrojenju za otpadne vode u Budvi, Privredni sud je na zahtjev Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa odredio privremenu mjeru blokade računa opštine Budva do namirenja ovog iznosa, saznaje portal Pobjeda.

28-05-2020

CBCG: Banka ne mora odobriti moratorijum i ako klijent ispuni uslove

Prijavljivanje za drugi moratorijum na otplatu kredita počinje od 1. juna. Na bankama je da odluče da li će moratorijum da ponude za sve ili samo za određene kreditne proizvode. Nijesu obavezne da ponude drugi moratorijum korisnicima, čak i ako ispunjavaju uslove propisane novom odlukom CBCG, pojašnjeno je juče iz CBCG. Korisnik kredita može tražiti moratorijum na 90, 30 ili 60 dana.

28-05-2020

Ministarstvo ekonomije: Subvencija je pomoć, ali se može dodati na platu

Program pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa realizovan je kroz obezbjeđivanje subvencija preduzetnicima i privrednim društvima registrovanim shodno Zakonu o privrednim društvima. Dakle, radi se o subvencionisanju dijela zarade zaposlenih i pripadajućih poreza i doprinosa, koje se isplaćuju direktno na žiro račun zaposlenog u poslovnim bankama, odnosno na prelazni račun Poreske uprave, kazali su za Dan iz Ministarstva ekonomije.

28-05-2020

Zbog korona virusa u aprilu bez ijednog turiste

Značajan pad dolazaka i noćenja turista zabilježen je u martu u Crnoj Gori usljed pandemije korona virusa, dok ih u aprilu, zbog zabrane kretanja i širenja COVID-19, uopšte nije bilo, pokazuju podaci Monstata.

27-05-2020

Marković: Rebalans najkasnije u prvoj sedmici juna

Vlada bi trebalo da do kraja mjeseca ili u prvoj sedmici juna usvoji rebalans budžeta za ovu godinu, saopštio je premijer Duško Marković i dodao da će biti usmjeren na smanjenje i racionalizaciju troškova.

26-05-2020

Poreski obaveznici dugovanja mogu da plate i u 24 rate

Vlada je donijela odluku da pravna, fizička lica i preduzetnici poreska i neporeska dugovanja za mart, april i maj čije je plaćane odloženo za 90 dana, mogu da izmire u 24 rate od dana dospijeća obaveza.