Impressum

Naziv pravnog lica: Radio Televizija Budva d.o.o

Adresa: Jadranski put bb - Zgrada BSP, Budva

E-mail za prijem službene pošte: pravnasluzba@rtvbudva.me

PIB: 02005492

Osnivač: Skupština opštine Budva

V.D. Direktorica: Iva Pavlović

Savjet RT Budva:

Nada Purić - predsjednica

Andrea Medin - članica

Dragana Tomović - članica

Stanka Stanojević - članica

Marko Stojanović -  član

Portal 

Koordinator redakcije: Danijela Benić

Mail redakcije: portal@rtvbudva.me

Telefon: +382 69 349-539

Radio

VD Urednica: Milijana Mijušković

Mail redakcije: radio@rtvbudva.me

Telefon: +382 69 332-988

Televizija

Urednica: Jadranka Nikić

Mail redakcije: tv@rtvbudva.me

Telefon: +382 69 571-562