Impressum

Naziv pravnog lica: Radio Televizija Budva d.o.o

Adresa: Jadranski put bb - Zgrada BSP, Budva

E-mail za prijem službene pošte: [email protected]

PIB: 02005492

Osnivač: Skupština opštine Budva

Direktor: Rade Tabaš

Predsjednik Savjeta: Dragana Tomović

Članovi Savjeta: Vladimir Dapčević, Đorđe Jelenković, Lidija Kostadinović, Sandra Radulović

* * * 

Portal 

Koordinator redakcije: Danijela Benić

Mail redakcije: [email protected]

Telefon: +382 69 349-539

Radio

VD Urednica: Milijana Mijušković

Mail redakcije: [email protected]

Telefon: +382 69 332-988

Televizija

Urednica: Jadranka Nikić

Mail redakcije: [email protected]

Telefon: +382 69 571-562