26-01-2021

Abazović: Vlada će formirati Savjet za prava djeteta

Vlada će formirati Savjet za prava djeteta koji će se baviti svim pitanjima koja se tiču dječjih prava i uslova za kvalitetan razvoj djece, najavio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

Abazović: Vlada će formirati Savjet za prava djeteta | Radio Televizija Budva


Foto: Vlada Crne Gore

On je danas razgovarao sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanom Santanderom i zahvalio na njihovom dugogodišnjem radu i doprinosu na polju prava djeteta, poboljšanju uslova obrazovanja, rada na stvaranju društva jednakih šansi i iskorjenjivanju siromaštva kod djece.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, naglasio doprinos UNICEF-a tokom krize izazvane virusom COVID-19, sa posebnim osvrtom na najugroženije kategorije u društvu.

„Naša djeca zaslužuju veću šansu, bolju edukaciju i više mogućnosti u životu“, kazao je Abazović.

On je rekao da će u narednom periodu Vlada i UNICEF nastaviti još snažnije da sarađuju.

"Saradnja će naročito doći do izražaja kada formiramo Savjet za prava djeteta, koji će se baviti svim ovim pitanjima koja se tiču prava djeteta i uslova za njihov kvalitetan razvoj", kazao je Abazović.

Santander je, kako je saopšteno, istakao je da će UNICEF podržati Abazovića da obezbijedi efektno i naučno zasnovano planiranje, koordinaciju i nadgledanje politika o pravima djeteta u Crnoj Gori kroz Savjet za prava djeteta.

“Porast siromaštva i nasilja, kriza u obrazovanju i nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti najhitniji su problemi prava djeteta sa kojima se Crna Gora suočava”, naveo je Satander.

On je kazao da njihovo rješavanje zahtijeva saradnju svih sektora društva, ali je ono primarna dužnost Vlade.

Santander je rekao da je za suočavanje s tim problemima neophodna koordinacija raznih politika, akcija i aktera, kao i neprestani monitoring kvaliteta i rezultata.

To se, kako je naveo, može efektno postići kroz Savjet, pod vođstvom potpredsjednika Vlade.

„Nadamo se i podržaćemo gospodina Abazovića da od Savjeta napravi tijelo koje će doprinositi ubrzavanju pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz postizanje mjerljivih i značajnih pozitivnih promjena u životima djece i mladih u bliskoj budućnosti", zaključio je Satander.


Izvor: Mina