08-10-2020

ASK pokrenula postupak protiv koalicije "Marko Bato Carević – Za Budućnost Budve"

Agencija za sprječavanje korupcije pokrenula je prekršajne postupke protiv tri politička subjekta koji nijesu ovom organu u zakonom propisanom roku dostavili Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbore održane 30. avgusta.


Svoju obavezu, do predvišenog roka, nisu ispunili Grupa birača Nova Budva”, izbori za odbornike SO Budva, “Hrvatska reformska stranka”, izbori za poslanike u Skupštini CG, “Koalicija Za budućnost Budve - Marko Bato Carević”, izbori za odbornike SO Budva.

- Naime, politički subjekti bili su obavezni da u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, sačine i Agenciji dostave pomenute Izvještaje. Nakon sprovedenog postupka nadzora, Agencija je utvrdila da su 33 politička subjekta ispunila tu zakonsku obavezu, dok tri subjekta nijesu dostavili Izvještaj - navodi se u saopštenju Agencije.