04-11-2020

Bankama manje 2,8 miliona od plaćanja karticama

Najnovija analiza Centralne banke (CBCG) pokazala je da su u posljednjoj godini smanjeni prihodi koje banke ostvaruju od međubankarskih naknada za upotrebu platnih kartica, i to 2,8 miliona eura.


Ilustracija, Foto: Pixabay

“Prema podacima sa kraja oktobra, evidentirano je smanjenje prihoda od međubankarskih naknada sa 7,95 miliona eura za prvih deset mjeseci prošle godine na 5,17 miliona eura, što predstavlja pad od 35 odsto”, kazali su Vijestima u CBCG.

CBCG je na osnovu raspoloživih podataka uradila analizu prihoda koje su banke ostvarile po osnovu međubankarskih naknada, za banke koje posjeduju licencu za prihvatanje kartica, njih šest, za period od kraja oktobra prošle do kraja oktobra ove godine.

U skupštinskoj proceduri je od ranije predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod transakcija po osnovu platnih kartica, kojim će te naknade biti smanjene na 0,2 odsto za transakcije s debitnim i na 0,3 odsto za transakcije s kreditnim karticama.

Tim zakonom bi se prvi put na cjelovit način uredilo poslovanje s platnim karticama u Crnoj Gori.

Međubankarske naknade /interchange fees/, koje su osnovni pokretač visokih troškova u vezi sa kartičnim transakcijama, banka prihvatilac, odnosno ona koja kod trgovca postavlja POS terminal, plaća banci koja je izdala karticu za svaku platnu transakciju izvršenu upotrebom kartice.

Banka prihvatilac ove naknade prevaljuje na trgovca i time one utiču i na visinu naknade koju trgovac plaća za korišćenje POS terminala. Trgovac dalje ove naknade ugrađuje u cijenu robe i usluga, što osjete i potrošači.

Predlogom zakona međubankarske naknade ograničavaju se na nivo na kome su u zemljama Evropske unije (EU), a ostavljen je prelazni period za njegovu primjenu od dvije godine, odnosno do 2022. godine.

U skladu sa planom, CBCG je uradila aneks analize kretanja visine stope međubankarske naknade iz 2018. godine i za ovu godinu, kao i promjene u intervalu kretanja te stope posmatrano za prošlu godinu, odnosno 2018. godinu.

“Analiza rađena na osnovu podataka na 30. septembar, za debitne i kreditne kartice je pokazala da se te naknade za debitne kartice kreću u rasponu 0,16 do 2,6 odsto, dok se za kreditne kartice kreće u rasponu 0,25 do 2,51 odsto. Analiza podataka na kraj septembra prošle godine za debitne i kreditne kartice je pokazala da se naknade za debitne kartice kreću u rasponu 0,22 do 2,6 odsto, dok se za kreditne kartice kreće u rasponu 0,25 do 2,41 odsto. Analiza iz 2018. godine pokazuje da se naknade kreću u rasponu 0,3 do 2,6 odsto”, kazali su u CBCG.

Iz vrhovne monetarne institucije su objasnili da analiza dostupnih podataka za ovu i prethodne dvije godine pokazuje da je u ovoj godini u odnosu na prošlu došlo do smanjenja donje, minimalne, granice za debitne kartice sa 0,22 odsto na 0,16 odsto, gornja granica ostaje ista, dok je za kreditne kartice došlo do povećanja gornje granice sa 2,41 na 2,51 odsto.

Poređenjem ove sa 2018. godinom došlo je do smanjenja donje i gornje granice, ali kod gornje samo za kreditne kartice, dok za debitne kartice nije bilo promjena.


(MINA News)