11-03-2016

Besplatna obuka za rad na računaru za nezaposlene žene

Opština Budva/Sekretarijat za lokalnu samoupravu objavljuje Javni poziv za prijavu za besplatno pohađanje osnove obuke na računaru u programu Word, Excell, Internet i e-mail za 20 nezaposlenih žena koje se nalaze u evidenciji Zavoda zapošljavanja Crne Gore, u Budvi.

Besplatna obuka za rad na računaru za nezaposlene žene | Radio Televizija Budva

Obuka će se održati u računarskoj učionici u SMŠ „Danilo Kiš“ u Budvi, a partneri projekta su Zavod za zapošljavanje Crne Gore – filijala Bar i kancelarija u Budvi, SMŠ „Danilo Kiš“ i RTV Budva.

Prednost imaju nezaposlene žene koje se nalaze duže na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kancelarija u Budvi.

Jedno mjesto je obavezno namjenjeno za pripadnice RE poplacije, a jedno mjesto za žene – samohrane roditelje koje ispunjavaju ostale uslove Javnog poziva.

Rok za prijavljivanje je od 18.03. zaključno sa 23.03.2016. godine, u 14h.

Uslovi:
1. Zahtjev – popunjen; Može se preuzeti na Pisarnici Sekretarijata za lokalnu samoupravu;
2. Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje u Budvi da se kandidat nalazi u evidenciji istog u Budvi;
3. Uvjerenje o prebivalištu iz MUP-a, Područna jedinica Budva.

Obuka počinje 04.04.2016. godine.

Polaznice na kraju obuke dobijaju sertifikat, a svečano uručivanje diploma će se obaviti na ručku koji će biti organizovan za polaznice i organizatore.

Kontakt osoba: Žaklina Fuštić, Opština Budva, Trg sunca br.3., kancelarija br. 4, tel. 033 451 743, e-mail: [email protected], svakim radnim danom od 09 do 14h.