29-04-2015

Besplatni savjeti notara

Notarska komora Crne Gore, danas obilježava četiri godine rada, a tim povodom tradicionalno se organizuje Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata.

Besplatni savjeti notara | Radio Televizija Budva

Svi gradjani koji imaju dileme ili pitanja u vezi svojinskih prava, mogu dobiti besplatne pravne savjete od 45 notara u 14 opština u Crnoj Gori.

Cilj ove akcije je da se gradjanima približi uloga notara, prevashodno u ostavinskom postupku, rekao je predsjednik Notarske komore, Branislav Vukićević, u razgovoru sa Jasnom Bezarević.