13-03-2018

"Bolje sestre" među 150 najboljih karstnih izvorišta

Grupa od 30 međunarodnih eksperata prilikom rada na mapiranju 150 najznačajnijih tačaka karsta u svijetu, na mapu je uvrstila i izvorište Bolje sestre, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda.

"Ovo izvorište snabdijeva čitavo Crnogorsko primorje visokokvalitetnom pitkom vodom i zasluženo se nalazi na novoj listi 150 najvažnijih kraških izvora svijeta. Za nas je veoma važno što se ovako važan prirodni resurs Crne Gore koji je dat na upravljanje JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje našao među najznačajnijim svjetskim tačkama kada je karst u pitanju, jer sada imamo i globalno prepoznat značaj i odgovornost da nastavimo sa aktivnostima koje će doprinijeti boljoj zaštiti izvorišta, ali i daljim istražnim radovima koji podrazumijevaju prikupljanje podataka o sastavu sedimenta, izdašnosti izvorišta, kvalitetu vode", istakao je Goran Jevrić, direktor JP Regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje.

Svjetska mapa voda u karstu (WOKAM) dio je svjetskog programa hidrogeološkog mapiranja i procjene (WHYMAP) koja ima za cilj omogućavanje globalnog upravljanja vodnim resursima. Projekat WOKAM podržan od strane Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH) i UNESCO-a uspostavljen je 2012. godine kako bi se dobio bolji globalni pregled kraških izvora i da bi se stvorila osnova za održivo međunarodno i globalno upravljanje vodnim resursima