14-06-2022

Budva: Danas i sjutra regionalni sastanak šefova graničnih policija Zapadnog Balkana

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizuje „Regionalni sastanak šefova graničnih policija Zapadnog Balkana“, koji se održava u hotelu Avala, 14. i 15. juna sa početkom u 11 sati.


Foto: Arhiva

Sastanak će okupiti delegacije na visokom nivou iz granične policije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova, podstičući saradnju u upravljanju migracijama unutar regiona.

Konkretno, sastanak će biti prilika da se razgovara o trendovima, izazovima i budućim aktivnostima vezano za humanitarno upravljanje granicom kao i o odgovoru na sigurnosne izazove koji se tiču granica na Zapadnom Balkanu, a uzevši u obzir principe zaštite migranata i poštovanje ljudskih prava. Delegacije će također razgovarati o aranžmanima readmisije i o saradnji sa zemljama porijekla, učeći iz dobrih praksi Danske, Gruzije i Turske.

Sastanak je organizovan u okviru dva podregionalna instrumenta za finansiranje: „Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za readmisiju (WBCAP)” i „ Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom (WBIBM)“, koje podržava Ministarstvo inostranih poslova Danske, a kroz koje IOM pruža konstantnu podršku vlastima Zapadnog Balkana u jačanju domena upravljanja granicom, podržavanju odgovora na izazove bezbjednosti granica zasnovanom na poštovanju prava, kao i jačanju sistema readmisije.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

François Lhoumeau, službenik za komunikacije IOM-a za Zapadni Balkan, [email protected]