03-08-2020

CBCG: Odložena naplata 99,3 miliona eura kredita

Krediti čija je otplata stopirana do kraja juna, u okviru produženog moratorijuma, iznose 99,3 miliona eura, prema podacima koje su banke dostavile Centralnoj banci (CBCG).

CBCG: Odložena naplata 99,3 miliona eura kredita | Radio Televizija Budva

Očekuje se da ubrzo budu podaci s presjekom za kraj jula, prenose Vijesti.

Najveći dio kredita u drugom moratorijumu, koji je u toku, odnosi se na odlaganje obaveza kompanija i to 59,5 miliona eura ili 3,98 odsto ukupnih kredita odobrenih privredi.

Odložene obaveze građana, prema podacima CBCG, iznose 39,7 miliona i čine 2,84 odsto ukupnih kredita stanovništva.

Prvi tromjesečni moratorijum je završen oko 20. juna.

Iz CBCG su odgovorili Vijestima da je do posljednjeg dana juna zamrznuto 99,3 miliona kreditnih obaveza, što predstavlja 3,43 odsto svih aktivnih kredita banaka na taj dan.

“Podsjećamo da je na 30. jun jedan broj korisnika kredita još koristio prvi moratorijum. Na taj dan 16,67 hiljada kreditnih partija je bilo u oba moratorijuma u ukupnom iznosu od 254 miliona eura", kazali su iz CBCG.

Na građane i preduzetnike se, kako se dodaje, odnosi 15,83 hiljade kredita, na srednja i mala preduzeća 802 partije, dok se na ostala preduzeća odnosi 39 kreditnih partija. CBCG trenutno ne raspolaže podacima o podjeli po djelatnostima u drugom moratorijumu.

Prvi tromjesečni moratorijum na otplatu kredita je uveden 23. marta kao privremena mjera za građane i privredu u ublažavanju finansijskih posljedica zbog pandemije koronavirusa i on je bio dostupan na zahtjev svih klijenata koji su željeli zamrzavanje otplate, uz uvećanje rate zbog naplate perioda čekanja po ugovorenim uslovima.

CBCG je sredinom maja izmijenila odluku o moratorijumu kojom je predviđeno da on bude na snazi još tri mjeseca, ali da ga mogu dobiti samo klijenti banaka čije su finansije ugrožene. Banke samostalno, na osnovu dokumentacije koju im dostave klijenti procjenjuju koliko je neko od njih finansijski ugrožen, odnosno da li će mu odobriti produžetak moratorijuma. Prepušteno im je da sada same odlučuju da li će dodatno stopiranje otplate da ponude za sve kredite ili samo za određene vrste kreditnih proizvoda.

Za razliku od prvog moratorijuma, koji je propisivao obavezu bankama da na zahtjev korisnika kredita automatski odobre zamrzavanje plaćanja obaveza do 90 dana, sada banke ne moraju odobriti zastoj u otplati i da klijent ispunjava uslove propisane odlukom CBCG.

Tokom prvog moratorijuma za stopiranje obaveza se prijavilo oko 64,43 hiljade korisnika kredita, a iznos za koje je predat zahtjev za moratorijum je 1,31 milijarde eura, odnosno 46 odsto ukupnih kredita u sistemu.

Dok traje drugi moratorijum, CBCG je omogućila treći od 1. septembra do kraja avgusta naredne godine građanima, firmama i preduzetnicima koji imaju turističke i kredite iz oblasti poljoprivrede. To pod uslovom da na kraju prošle godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana i da na taj dan njihov kredit nije bio klasifikovan u kategoriju nekvalitetne aktive.

Odobreno je i restrukturiranje kredita, odnosno dogovaranje povoljnije otplate.


Izvor: Mina