09-10-2018

CEDIS :Građani ne mogu sami kupiti brojila

Građani ne mogu na slobodnom tržištu kupiti brojilo za električnu energiju, saopštili su predstavnici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i upozorili da je samovoljno priključenje na elektroenergetsku merežu nezakonito.

CEDIS :Građani ne mogu sami kupiti brojila | Radio Televizija Budva

"Elektronska brojila koja CEDIS ugrađuje u okviru projekta Unaprijeđenja sistema mjerenja u distribuciji, nijesu dostupna na tržištu. Zakon o energetici propisuje da je operator dostributivnog sistema (ODS) dužan da korisniku ugradi uređej za mjerenje utroška električne energije kao svoje sredstvo, da ga održava, obezbjeđuje baždarenje i obavlja mjerenje", rekli su Vijestima predstavnici CEDIS-a.

Zakonom je propisano i da ODS obezbjeđuje nabavku i ugradnju brojila i komunikacione opreme u skladu sa uslovima datim u saglasnosti za priključenje na distributivni sistem.

Vijesti pišu da je građane, koji su ih kontaktirali, interesovalo gdje i po kojoj cijeni mogu kupiti brojila.

CEDIS, kako su kazali njegovi predstavnici, ne prodaje korisnicima mjerne uređaje, već je to obaveza ODS-a.

"CEDIS je vlasnik uređaja za mjerenje utroška električne energije", objasnili su iz tog preduzeća.

Oni su upozorili da zakon zabranjuje samovoljno priključenje objekata, uređaja ili instalacija na prenosni ili distributivni sistem, tako da bi u slučaju da se prilikom kontrole utvrdi samovoljno priključenje na mrežu bila podnijeta krivična prijava.