22-09-2016

Crna Gora u ritmu Evrope

U utorak, 27. septembra, u 12.30 časova, u Kabinetu predsjednika Opštine Budva održaće se svečano potpisivanje ugovora sa predstavnicima projekta "Crna Gora u ritmu Evrope", u cilju realizacije muzičko-scenskog događaja internacionalnog karaktera na kom će učešće uzeti djeca iz naše opštine, kao i iz cijele zemlje.

Crna Gora u ritmu Evrope | Radio Televizija Budva

Nešto kasnije, u 13.30 časova, u Akademiji znanja u (amfiteatar C8) održaće se javna prezentacija za direktore i nastavnike škola na teritoriji Budve, kako bi se što bolje upoznali sa detaljima projekta i blagovremeno pristupilo njegovoj realizaciji.

“Crna Gora u ritmu Evrope” je diplomatska dječija manifestacija u Crnoj Gori ovoga tipa podržana od strane Ambasadora Evrope i Evropske Unije, među kojima su: Švedska, Belgija, Kipar, Portugal, Finska, Norveška, Grčka, Italija, Hrvatska, Španija, Turska, Austrija, Holandija, Danska, Mađarska, Slovenija i drugi. Podrška se ogleda u njihovim posjetama gradovima i opštinama a koje organizuje “Crna Gora u ritmu Evrope”, a iz kojih posjeta se ostvaruju bratimljenja i poslovne aktivnosti među gradovima i opštinama Crne Gore i Evrope. Manifestacija “Crna Gora u ritmu Evrope” je osmišljena u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou, Belom knjigom EU o mladima.

Cilj manifestacije je podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i očuvanje mladih talenata u Crnoj Gori, promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. Djeca opština Crne Gore se pripremaju da učestvuju i predstave svoju opštinu kao i zemlju Evrope koja im bude dodijeljena od strane organizacije "Crna Gora u ritmu Evrope" na finalnom tv prenosu svih gradova a uz direktan televizijski prenos sa nacionalnom pokrivenošću.

"Ove godine finalno takmičenje "Crna Gora u ritmu Evrope" održaće se u Podgorici. Djeca koja budu predstavljala svoju opštinu predstaviće se na stranom jeziku tj. na jeziku Ambasade koja će biti dodijeljena od strane organizacije "Crna Gora u ritmu Evrope". Djeca se predstavljaju u pjesmi i modernom plesu. U toku rada sa djecom osim toga sto je besplatna obuka, roditelji, staratelji dobijaju 24 časa unaprijed besplatna obavještenja od strane našeg call centra kada i gde će biti održana proba kao i u slučaju pomeranja proba. Call centar je dostupan 24h za sve informacje roditeljima, starateljima. Kako se radi o učešću djece svih materijalnih mogućnosti a da je sve podvlačimo BESPLATNO za djecu i roditelje što cijeloj manifestaciji daje dodatni značaj koji su svakako prepoznali i svi Ambasadori Evrope u Crnoj Gori. Manifestacija "Crna Gora u ritmu Evrope" organizuje posjete Ambasadora opštini kod predsjednika koja bude dodijeljena i prisustvo na finalnom koncertu Manifestacije koje će se održati u aprilu 2017. godine u Podgorici. Manifestacija "Crna Gora u ritmu Evrope" će uzeti intervju od Ambasadora u kratkoj formi gdje će pozdraviti djecu opštine koja bude dodijeljena", saopštili su organizatori.