25-02-2020

Danas 32. sjednica SO Budva zakazan po hitnom postupku

Predsjednik SO Budva, Krsto Radović zakazao je održavanje 32. sjednice lokalnog parlamenta za danas sa početkom u 10h u sali Opštine Budva.

Danas 32. sjednica SO Budva zakazan po hitnom postupku | Radio Televizija Budva

Za ovu sjedniu predložene su dvije tačke dnevnog reda:

- Predlog Odluke o poništenju Amandmana podnešenog na Program investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2020. godinu

- Predlog Odluke o poništenju Amandmana podnešenog na Program uređenja prostora opštine Budva za 2020. godinu