26-01-2015

Decembarska zarada 484 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru je, prema podacima Monstata, iznosila 484 eura i bila je 1,6 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja je vrijedila 795,7 eura.

Decembarska zarada 484 eura | Radio Televizija Budva

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa je u decembru je porasla 1,5 odsto u odnosu na novembar i činila je skoro 61 odsto minimalne potrošačke korpe.

Prosječna zarada u decembru u odnosu na isti mjesec 2013. godine pala je 0,4 odsto, dok je u odnosu na prosječnu zaradu u 2013. godini porasla jedan odsto.

“Ukoliko se ima u vidu da su potrošačke cijene u prošloj godini u odnosu na 2013. pale 0,7 odsto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,3 odsto”, navodi se u saopštenju Monstata.

Vrijednost prosječne bruto zarade u decembru iznosila je 734 eura.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u decembru su u odnosu na novembar porasle u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 28 odsto, poslovanje sa nekretninama 14 odsto, ostale uslužne djelatnosti 13,3 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 6,4 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 5,5 odsto, građevinarstvo i stručne, naučne i tehničke djelatnosti po četiri odsto, informisanje i komunikacije 3,7 odsto, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 3,3 odsto, usluge smještaja i ishrane 2,4 odsto, državna uprava i odbrana 1,8 odsto i obrazovanje i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo po 0,7 odsto.

Zarade su pale u sektorima snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 6,9 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 4,6 odsto, vađenje ruda i kamena 3,7 odsto, saobraćaj i skladištenje 2,7 odsto, prerađivačka industrija 2,1 odsto i zdravstena i socijalna zaštita jedan odsto.