13-04-2016

Do 2024. izgradnja 76 novih hotela

Poboljšavanje dostupnosti, jačanje hotelskih kapaciteta i optimizacija poreske politike neki su od koraka koje je potrebno preduzeti kako bi se obezbijedili bolji rezultati predstojeće turističke sezone, ocijenio je ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović.

Do 2024. izgradnja 76 novih hotela | Radio Televizija Budva

„Takođe, neophodno je smanjiti sezonalnost, pripremiti poseban program koji će produžiti boravak turista i stvoriti nove usluge koje će obezbijediti veću potrošnju“, rekao je Gvozdenović na radnom doručku povodom sjednice Savjeta turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona.

On smatra da je potrebno obezbijediti bolji vizni režim, ali i raditi na daljem jačanju brendiranih i novih škola.

„Veoma su važni brendirani projekti, koji pored poštovanja našeg identiteta, posjeduju određeni kvalitet obezbjeđujući dolazak većeg broja turista“, rekao je Gvozdenović.

On je dodao da su izgradnja i razvoj nacionalnog identiteta i jedinstvene turističke ponude ključni za progres i konukurentnost.

„Crna Gora mora da ima nišu u turizmu, a to je identitet, kako bi mogla da ide u pravcu visoko kvalitetnog turizma. Neophodno je raditi na izgradnji identiteta sa punom posvećenošću i veoma je bitno da budemo dobri domaćini“, kazao je Gvozdenović.

On je dodao da Ministarstvo planira koncept razvoja, kako bi svi zaposleni u oblasti turizma imali znanja u vezi sa određenim gradom.

„Organizovaćemo posebne obuke za sve koji će stupati u kontakt sa turistima. Na tome mora da se radi u narednom periodu, kako bismo bili konkurentni na tržištu“, saopštio je Gvozdenović.

On je naveo da je veza između sjevera i juga Crne Gore značajna za crnogorsku turističku ponudu, zbog čega je potrebno da se dodatno promoviše kapacitet i kvalitet ponude u nacionalnim parkovima.

„Postoje trendovi rasta broja turista kada su u pitanju posjete nacionalnim parkovima. Ove godine očekujemo da, kroz niz aktivnosti koje ćemo preuzeti, ostvarimo značajan progres u toj oblasti“, rekao je Gvozdenović.

Dodao je da se trenutno sprovodi novina koja se odnosi na revitalizaciju kulturnog dobra.

„Potpisali smo sporazum sa španskom komapnijom Paradores o daljoj revitalitzaciji kulturnih dobara i očekujemo da već naredne godine realizujemo nekoliko projekata koji će doprinijeti turističkom kvalitetu“, saopštio je Gvozdenović i dodao da su za turističku ponudu bitni i svjetski igrači koji će svojim mrežama, kvalitetom komunikacije, rezervacionim sistemom, kao i promocijama doprinijeti kvalitetu.

„U cilju kvalitetnije turističke ponude važno je napraviti sinergiju između nacionalnog identiteta i svjetskih brendova“, smatra Gvozdenović, prenosi rtcg.me.

On je rekao da se, kada je u pitanju hotelijerstvo, do 2024. godine očekuje izgradnja 76 novih hotela sa osam hiljada smještajnih jedinica.

„To je veoma ozbiljan projekat i preduslov je za ostavarenje vizije za 2026. godinu u kojoj se očekuje 3,2 milona turista i preko 20 miliona noćenja“, saopštio je Gvozdenović.

Rekao da se u 2026. godini očekuje da će prihodi od turizma iznisiti preko 1,5 milijardi eura, kao i da će sektor turizma zapošljavati 54 hiljade ljudi.

Gvozdenović je saopštio da su prva tri mjeseca ove godine pokazala da je prošlogodišnja sezona bila kvalitetna, kao i da se može očekivati da će predstojeća biti veoma uspješna. On je naveo da je prošlogodišnja turistička sezona zabilježila progres zasnovan na dobrim temeljima crnogorsog turizma.

„Prošla godina je imala najbolju turisičku sezonu u Crnoj Gori, koju je posjetilo 1,7 miliona gostiju“, rekao je Gvozdenović.

On je naveo da je u prošloj godini ostvaren razvoj, progres prihoda, kao i da je broj turista koji dolaze u Crnu Goru bio veći nego u drugim mediteranskim zemljama.

„U Crnoj Gori je prosjek rasta broja turista šest odsto, dok je u ostalim mediteranskim zemljama oko tri odsto“, saopštio je Gvozdenović i dodao da je prošle godine zabilježen kontinuiran i jasan progres, s obzirom na to da je otvoren 21 novi turistički objekat i da su porasle investicije.

Gvozdenović je naveo da jačanje saobraćajne infastrukture, posebno u segmentu vazdušnog saobraćaja, predstavlja jedan od temeljnih elemenata turizma.

„Važno je raditi i na daljem jačanju kapaciteta Montenegro Airlinesa (MA), koji je prošle godine prevezao oko 580 hiljada putnika“, saopštio je Gvozdenović.

Najavio je da će uskoro biti potpisan ugovor sa niskobudžetnom avio-kompanijom koja će letjeti iz Crne Gore ka Italiji i Njemačkoj.

Ministar je dodao da će se intezivni radovi na putu Cetinje-Budva biti završeni 1. juna, što će doprinijeti smanjenju gužve i kvalitetnijem saobraćanju na tom dijelu puta.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Željka Radak Kukavičić, saopštila je da će nastojati da kroz određene projekte ojačaju identitet i prepoznatljivost Crne Gore. Ona je kazala da je zabilježen rast broja turista sa svih tržišta, od pet do 20 odsto.

„Kroz radne grupe za pojedina tržišta već definišemo koje aktivnosti možemo realizovati u narednoj godini“, navela je Radak Kukavičić.

Ona je dodala da je ulaganje u promociju crnogorske turističke ponude bitna investicija za dalji period, kako bi se ostavarili prognoze za 2026. godinu.

„Krajem mjeseca imamo specijalizovan sajam za MICE turizam u Frankfurtu, gdje Crna Gora ima šansu za razvoj takve vrste turizma“, rekla je Radak Kukavičić.

Nakon sajma slijedi regionalna kampanja gdje će se ponuda promovisati u Skoplju.

„Ove godine očekujemo i završetak marketing strategija razvoja crnogorsko turizma, gdje ćemo precizno ići prema novim tržištima“, saopštila je Radak Kukavičić.

Ona je dodala da će se ove sezone realizovati i program podsticajnih mjera kojim su predviđena značajnija sredstva u odnosu na prošlu godinu.

„Predviđene su dvije nove mjere, podrška marketing aktivnosti za otvaranje novih tržišta i turistička valorizacija i afirmacija kulturnog nasljeđa“, zaključila je Radak Kukavičić.