04-12-2018

Ekonomsko državljanstvo: Za lažne podatke nema vraćanja novca

Osoba za koju se utvrdi da je stekla ekonomsko državljanstvo davanjem lažnih podataka ili ih namjerno prikrivala neće imati pravo na vraćanje novca nakon oduzimanja državljanstva, predviđeno je izmjenom odluke o kriterijumima za njegovo sticanje.

Ekonomsko državljanstvo: Za lažne podatke nema vraćanja novca | Radio Televizija Budva

“Ako se naknadno utvrdi da je osoba koja je stekla crnogorsko državljanstvo prijemom dala lažne podatke ili namjerno prikrivala činjenice ili okolnosti u vezi sa kriterijumima, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za tu osobu u svom izvještaju dao netačne podatke, nadležni organ o tome obavještava organ državne uprave, radi donošenja rješenja o gubitku crnogorskog državljanstva”, navodi se u promijenjenom članu odluke.

Aplikant, kako se dodaje u odluci koju je Vlada usvojila prije dvije sedmice, nema pravo na povraćaj sredstava, prenosi Pobjeda.

Aplikant za ekonomsko državljanstvo mora položiti 450 hiljada EUR za projekte koji se razvijaju na jugu ili glavnom gradu. Za projekte na sjeveru i centralnom regionu, osim Podgorice, predviđeno je polaganje 250 hiljada.

Uz to, aplikant je dužan da položi 100 hiljada EUR državi što je namijenjeno isključivo za razvoj manje razvijenih područja.

Polog za administrativnu obradu po aplikantu je 15 hiljada EUR, a za svakog člana njegove porodice po deset hiljada EUR. Ukoliko porodica broji više od pet članova, za svakog sljedećeg se plaća taksa od 50 hiljada EUR.

Odluka o ekonomskom državljanstvu počeće da se primjenjuje naredne godine.