12-02-2015

Faktori rizika i zaštite mentalnog zdravlja u ranom djetinjstvu i u školskom uzrastu

Faktori rizika i zaštite mentalnog zdravlja u ranom djetinjstvu i u školskom uzrastu | Radio Televizija Budva

U petak, 13. februara u 11.00, biće održano javno predavanje koje će održati mr Radoje Cerović, u zgradi „Akademije znanja“ u Budvi, a u okviru projekta „Mentalno zdravlje u zajednici“ koji Centar za mlade – Proactive realizuje u saradnji sa Opštinom Budva, Sekretarijatom za društvene djelatnosti i Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade.
Tema predavanja: „Faktori rizika i zaštite mentalnog zdravlja u ranom djetinjstvu i u školskom uzrastu“.

Mr Radoje Cerović je klinički psiholog, komunikolog, a njegova interesovanja se šire na razne oblasti psihološke nauke, od kliničke do neurologističkog programiranja. Stručnjak je za jedno interesantno polje psihologije koje zovemo klinička hipnoza i jednog smjera koje je proizašao iz učenja Miltona H. Eriksona, a opet tiče se hipnoterapije. U Crnoj Gori i šire bavi se slobodnim konsaltingom u menadžmentu, komunikacijom i komunikacijskim vještinama i ljudskim resursima.

U okviru ovog predavanja, psiholog Cerović će prisutne upoznati sa mentalnim zdravljem djece školskog i predškolskog uzrasta. Koji su to faktori koji mogu uticati na dječije mentalno zdravlje i na koji način da se djeca zajedno sa roditeljima, s jedne strane, i školskim i predškolskim ustanovama s druge bore za što kvalitetnije mentalno zdravlje. Roditelji su glavni učesnici u dječijem razvoju i vrlo je bitno naglasiti značaj zdravog porodičnog sistema kao i interpersonalnih problema djece, kao što su odbacivanje od vršnjaka, izolacija djece, anksioznost koja je sve češći problem djece školskog uzrasta. Osvrnuće se i na školske sisteme i uloge psihologa u školama kao vrlo bitne komponente za doprinos razvoju djeteta. Psiholog Cerović zato ističe „...da naučimo djecu da žive, da se suočavaju sa životom, problemima, izazovima...za to škole nisu imale instrumente, sada imamo, a oni su iz domena psihologije.“

Dobrodošli su svi zainteresovani za temu, ali zbog ograničenog broja mjesta neophodno je potvrditi prisustvo na e-mail adresu: [email protected] ili pozivom na broj: +382 78 119 688, najkasnije do 12. februara 2015. godine u 15.00.