18-06-2024

Formirana radna grupa za izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Ministarka prosvjete nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović saopštila je danas da je formirana radna grupa za izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.


Foto: Vlada CG

Radnu grupu, prema riječima ministarke, čine predstavnici relevantnih institucija iz oblasti obrazovanja, sindikata, nastavnog osoblja i nevladinog sektora.

Radna grupa, precizirala je, će početi sa radom do kraja juna.

“Neke od ključnih izmjena zakona koje su planirane, odnose se na smanjenje broja klasifikacionih perioda kako bi proces ocjenjivanja bio u funkciji motivacije učenika i unapređenja kvaliteta nastave; digitalizaciju procesa i procedura na svim nivoima obrazovanja, vođenje evidencija u elektronskoj formi, uvođenje digitalnih udžbenika kao dopune standardnoj udžbeničkoj literaturi…”, navela je ministarka u izjavi za medije.

Takođe, dodaje da se planira smanjenje administrativnih obaveza nastavnika kako bi se mogli posvetiti onome što je suština njihovog poziva, a to je, kaže, kvalitetna realizacija obrazovno-vaspitnog procesa.

“Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija posvećeno i timski radi na unapređenju obrazovnog sistema, te vjerujemo da će ove izmjene dovesti do boljih uslova za nastavnike i kvalitetnijeg obrazovanja za učenike”, poručila je ministarka.

(RTCG)