05-07-2020

FOTO: Otvorena izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić

Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić otvorena je u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu u organizaciji JU Muzeji i galerije Budve i biće otvorena za posjetioce do 27. jula.Prilikom ovog događaja od strane JU Muzeji i galerije Budve bile su ispoštovane sve mjere NKT za sprečavanje širenja koronavirusa.

U ime JU Muzeji i galerije Budve, prisutnima se obratila Bojana Đurović a izložbu je zvanično otvorila istoričarka umjetnosti gospođa Ljiljana Zeković.U nastavku prenosimo dio teksta iz kataloga istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković:

„Motiv njenih radova iz ciklusa Linije dodira je akt/aktovi, sa naglađenim ekstremitetima – rukama, koji svojim vitalističkim, podantnim oblicima otvaraju prostor mnoštvu mogućnosti nekonvencionalne interpretacije ekspresionističkog izraza. Linija/linije, kao jedna od odrednica literarnog naziva ovog ciklusa, ima višestuko značenje. Ona nije samo u opisu forme, ona ima metaforičko značenje duhovnog demijurga kojim umjetnica izliva svoje unutrašnje prostore u spoljni svijet formiran na linijama dodira duha i materije. Ono što čini osobenim njeno slikarstvo je složen proces rada u kojemu koristi tri staklene površine koje predstavljaju podloge na kojima likovno interveniše oblikujući forme – sjene, na granici stvarnog i iluzornog. Na prvoj figure definiše crtežom – linijom, tačkicama poput kontrolisanog driping izraza, obrisima; na drugoj igrom oblika i boja dočarava optičku dimenziju prostora, volumena, forme, pokreta, svjetlosti, harmoničnih kontrasta, čak i atmosferu koja doprinose opštem utisku slike u kojoj se susrijeću stvarnost i iluzije; treće staklo prekriva crnim akrilikom formatirajući hermetizovan prostor slike. Iako egzistiraju kao zasebne cjeline, tek njihovim sukcesivnim povezivanjem formira sliku koja, svojim dimenzijama pripada malim formatima.“Ivana Babić je rođena 28.05.1984. godine u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina. Diplomirala je januara 2008. na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici sa zvanjem diplomirani inžinjer arhitekture. Učesnik je i umjetničke rezidencije „Artist in Residence“, tvrđava Spanjola, Herceg Novi, 15. – 23. septembar 2018. Pored slikarstava bavi se i radom u struci u oblasti projektovanja i dizajna. Živi i stvara u Budvi. Učestvovala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Foto: Facebook / Ju Muzeji i galerije Budve