11-12-2020

GA podnijela krivičnu prijavu protiv tužiteljke Lidije Vukčević

Građanska Akcija podnijela je prijavu protiv specijalne tužiteljke Lidije Vukčević zbog odbacivanja prijave protiv specijalne tužiteljke Zorice Milanović. Oni su naglasili da su prijave protiv obje tužiteljke podnijete zbog, kako su kazali, sumnje na zloupotrebu službene dužnosti i falsifikovanja Detaljnog urbanističkog plana Budva Centar i izmjene i dopune i Detaljnog urbanističkog plana Bečići.


Saopštenje prenosimo integralno:

Planovi su istekli 2014. godine i dalje se koriste kao da su važeći, zbog čega se grad Budva nepovratno uništava, uništava se šansa za održivi razvoj i životna sredina.

Zbog sumnje na činjenje istog krivičnog djela Građanska Akcija podnijela je već krivične prijave protiv: Glavnog specijalnog tužioca Katnić Milivoja, Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i desetak specijalnih tužilaca.

Uz prijavu protiv Lidije Vukčević ukazali smo, pored nesporne činjenice da plan važi do isteka roka na koji je usvojen i na presudu Upravnog suda U.br.2409/18 i Odluku Ustavnog suda U-II br 24/12 u kojima su dva vijeća sudija jasno zauzela stav da planovi važe do isteka roka na koji su usvojeni, kao i da se nakon tog vremene na mogu koristiti.

Mjere protiv krivičnih djela zloupotrebe službene dužnosti i falsifikovanja javnih službenih isprava, na osnovu zakona, preduzima tužilaštvo. Kako to radi specijalno tužilaštvo pokazuje činjenica da skoro cijelo specijalno tužilaštvo odbija da sankcioniše lica koja falsifikuju navedene planove, na koji način tužilaštvo omogućavaju dalje falsifikovanje planova, zbog čega je Građanska Akcija podnijela prijave protiv svih tužilaca koji su odbili da podignu optužnice protiv lica koja falsifikuju planove i protiv tužilaca koji odbijaju da onemoguće dalje vršenje krivičnog djela falsifikovanja javnih službenih isprava.
Tužiteljka Lidija Vukčević se za razliku od ostalih tužilaca koji su odbacili prijave zbog falsifikovanja, protiv kojih je Građanska Akcija podnijela prijave, pozvala u rješenju o odbacivanju prijave na čl. 137 Ustava koji ukazuje da tužioci uživaju imunitet za svoje odluke i član 137 citirala u rješenju, namjerno izostavljajući dio iz člana 137 Ustava koji glasi, osim ako se radi o krivičnom djelu. Član 137 Ustava ukazuje da tužioci uživaju imunitet za svoje odluke, osim ako se radi o krivičnom djelu. Prijava protiv tužiteljke Zorice Milanović koju je Lidija Vukčević odbacila je upravo prijava koja ukazuje na sumnju da je učinjeno krivično djelo.

Iskazujemo nadu da će ministar Ratko Mitrović za razliku od ranijeg vršioca dužnosti ministra Ministarstva održivog razvoja i turizma, Duška Markovića, narediti da se iz zvaničnog registra planskih dokumenata, objavljenog na sajtu ministarstva, uklone svi planovi koji su istekli i koji su se do sada falsifikovali a takvih planova u registru ima više od 300 i na taj način onemogućiti dalje falsifikovanje planova.