24-01-2022

Građanska akcija: Abazović da sačuva izbornu volju građana

NU Građanska akcija uputila predlog Dritanu Abazoviću za odbranu nacionalnih interesa, pravde i dostojanstva građana Crne Gore.

Građanska akcija: Abazović da sačuva izbornu volju građana | Radio Televizija Budva

Saopštenje prenosimo integralno:

Uvaženi gospodine Abazoviću predlažemo Vama, URI i Civisu da
donesete hrabru odluku koja će sačuvati izbornu volju građana, koja je realna, koja će riješiti krizu u zemlji, koja je evropska i van dosadašnje matrice, koja predstavlja lekciju iz demokratije, u skladu je sa odredbom Ustava, da su nosioci suvereniteta državljani i da vlast ostvaruju preko izabranih predstavnika i putem referenduma, da se žrtvujete i povučete odluku o formiranju manjinske Vlade ili prihvatite predlog da se Skupština CG raspusti sa ciljem da se izborite da se sledeći izbori organizuju sa otvorenim izbornim listama.

Da riješite najveći problem u Crnoj Gori, da omogućite građanima Crne Gore da poslije trideset godina dobiju Narodnu Skupštinu, koja će predstavljati istinsku volju građana. Vi ste na moju inicijativu, kao poslanik, potpisali predlog kojim ste se obratili Ustavnom sudu, zato što smatrate da birači ne mogu u
skladu sa Ustavom da neposredno biraju poslanike, jer glasaju za
izborne liste i zato što kandidati za poslanike nemaju jednako biračko pravo, jer se mandati dodjeljuju po redosledu na listi.
Poznato Vam je da su sramne sudije Ustavnog suda, protiv kojih
sam podnio krivičnu prijavu zbog zauzetog stava, zauzele stav da
birači mogu da biraju i  budu birani neposredno, jer sudije smatraju da je neposredno biračko pravo, pravo birača da lično glasa, ne da neposredno bira i bude biran, kao i da kandidati na izbornoj listi imaju jednako biračko pravo, jer glasanjem za listu birač glasa poimenično za svakog kandidata na listi, samo nisu sudije objasnile kako  je kandidatima jednako biračko pravo ako svi dobiju glasove birača a onda oni kandidati, u vrhu liste, dobiju mandat a oni nižerangirani na listi ne dobiju!!!

Jasno je da se radi o diskriminaciji biračkog prava. Poznato Vam
je da su sramne sudije Ustavnog suda izabrani od strane neustavne
skupštine i moraju da štite neustavnu skupštinu, koja je uzrok
sistemske korupcije u Crnoj Gori a ne ustavna prava građana. Građani CG nikad nisu bili bliži da ostvare biračko pravo koje im Ustav garantuje. Za otvorene liste ste Vi, zbog toga ste i prihvatili moj predlog da se obratite Ustavanom sudu još 2016. godine, DF i Demokrate imaju u programima da se zalažu za otvorene liste, gospodin Danilović iz Ujedinjene Crne Gore, gospodin Marko Milačić iz Prave Crne Gore, kao i gospodin Lalošević iz SNP-a javno se zalažu da se građanima CG, kao vlasnicima CG, omogući ustavno jednako i neposredno biračko pravo. Predsjednik Vlade, gospodin Zdravko Krivokapić Vam je ponudio da prihvatite predlog za raspuštanje skupštine sa sugestijom da se sledeći izbori organizuju sa otvorenim listama. Postoji mogućnost i da predstavnici albanskih partija prihvate otvorene liste, obzirom da građani Albanije i Kosova biraju poslanike na otvorenim listama, tako da je vrlo moguće obezbijediti 49 glasova u skupštini za usvajanje zakona sa otvorenim listama.

Sigurno ste upoznati i sa prioritenom preporukom OEBS-a i
ODIHR-a Crnoj Gori koja glasi: U skladu sa prethodnim preporukama
OSCE/ODIHR, uslov boravišta i zakonske nadležnosti za glasanje treba izmijeniti tako da su u skladu sa Ustavom kao i međunarodnim obavezama i dobrom praksom. Znate i da je CG potpisala mnoga međunarodna dokumenta kojima se garantuje zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu. Gospodine Abazoviću, Vi ste na potezu, nema sumnje da vi znate da bez Narodne Skupštine nema puta u Evropu, nema vladavine prava i nema vladavine naroda, da se nijedna vlast ne može priznati ako nije izraz istinske volje građana. Izbor bi trebalo da je lak, sa jedne strane imate partije koje prihvataju otvorene izborne liste, sa druge DPS i državljanina Mila Đukanovića, koji ima veća ovlašćenja od

Kralja Nikole, koji je vlast naslijedio i kao gospodar Crne Gore nije mogao, za razliku od Đukanovića, da omogući ni jednom Crnogorcu da dobije siguran mandat, jer su Crnogorci  1906. godine imali otvorene liste i ko će dobiti mandat od kandidata znalo se tek nakon što se glasovi prebroje. Za razliku od Kralja Nikole predsjednik DPS-a daje saglasnost na redosled na izbornoj listi i tako direktno odlučuje, prije dana određenog za glasanje, kojih 30 kandidata sa liste će dobiti siguran mandat, jer se mandati dodjeljuju po redosledu na listi.

Gospodine Abazoviću, vi ste svojim dosadašnjim radom pridobili
simpatije velikog broja građana CG, svih nacija i svih vjeroispovjesti, koji od vas očekuju da pomognete u oslobađanju građana CG, Vama i meni i sve većem broju građana je sasvim jasno da slobode u Republici Crnoj Gori nema bez Narodne Skupštine, zato se u ime svih nas i budućih generacija odlučite za odbranu nacionalnih interesa, pravdu i dostojanstvo za slobodu građana, umjesto podrške DPS-a, kojem su otvorene liste zadnja rupa na svirali i sa kojim listama državljanin CG Milo Đukanović i DPS gube svu moć.

Predstavnik Građanske akcije, Vujičić Božidar