25-05-2020

Građanska akcija: Detaljni urbanistički planovi se i dalje falsifikuju

Građanska Akcija obavještava građane Budve da je podnijela urgenciju na inicijativu – predstavku koju je uputila RTV Budva, sa ciljem da se organizuje emisija sa temom "Falsifikovanje detaljnih urbanističkih planova na teritoriji Opštine Budva", saopšteno je iz Građanske akcije.


Saopštenje koje potpisuje dr Božidar Vujičić, predstavnik ove grupe birača, prenosimo integralno:

Razlog hitnosti je taj jer je grupa birača Građanska Akcija u saznanju da je, pored DUP-a Budva Centar izmjene i dopune i DUP-a Bečići, u Budvi istekao rok važenja i sljedećim detaljno urbanističkim planovima: DUP Podkošljun, DUP Rozino I, Rozino II, DUP Dubovica I, DUP Pržno-Vrijesno-Šipkov kamen, DUP Pržno-Kamenovo-Podličak, DUP Babin Do, DUP Perazića Do i DUP Buljarica I, a koji se koriste kao da su važeći.

Na osnovu isteklih planova u Budvi se i dalje izdaje dokumentacija neophodna za izgradnju objekata odnosno falsifikuju se javne službene isprave. Dodatni razlog hitnosti je šteta koja se nanosi prirodi i životnoj sredini na teritoriji Opštine Budva i ugrožavanju javnog interesa zbog nelegalne gradnje.

Grupa birača Građanska Akcija smatra da je neohodno obavjestiti građane Budve o falsifikovanju detaljnih urbanističkih planova putem emisije ili priloga u Polisu, kako bi građani dobili odgovore od strane nadležnih opštinskih organa.

Obavještavamo građane Budve da je predsjednik Opštine Budva, gospodin Marko Carević, gostujući u emisiji "U žiži" sa Pericom Đakovićem na Novi TV od 13.05.2020, koja se nalazi na YouTube kanalu, u tri navrata, u periodu od 1 sat 42 minuta do 1 sat i 57 minuta, istakao kako su detaljnih urbanistički planovi istekli, katastrofalni, ali da ih opština koristi jer na sajtu Vlade stoje kao važeća planska dokumentacija, što govori da je Građanska Akcija izašla u javnost sa istinitim podacima o falsifikovanju javnih službenih isprava.