05-05-2015

Imenovan Inicijativni odbor Demokrata u Budvi

Predsjednik Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić donio je Odluku o imenovanju Inicijativnog odbora Demokrata u opštini Budva, za sprovođenje izbornih aktivnosti u pripremi Prvog Kongresa Demokratske Crne Gore.

Imenovan Inicijativni odbor Demokrata u Budvi | Radio Televizija Budva

Inicijalni odbor čine Mijomir Pejović, Dragan Kapović, Đorđe Zenović, Krsto Radović, Anđela Bečić, Nenad Franeta, Igor Đurašević, Gojko Liješević, Veselinka Kalezić-Tanović i Stefan Raičević.

Inicijativni odbor, na području opštine Budva sprovešće postupak predlaganja kandidata Demokrata za: članove prvog saziva Glavnog odbora Demokratske Crne Gore, delegate na Prvom Kongresu Demokratske Crne Gore, kao i za članove Statutarne Komisije i Nadzornog odbora Demokratske Crne Gore.

"Inicijativni odbor Demokrata će navedene izborne aktivnosti sprovoditi u skladu sa rokovima utvrđenim posebnim Odlukama o kriterijumima i postupku predlaganja kandidata iz reda članova Demokrata, a u saradnji sa Koordinacionim odborom za sprovođenje Prvih izbora u Demokratskoj Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Takođe, Demokrate su otvorile svoje prostorije u opštini Budva, koje se nalaze u zgradi Zavoda za izgradnju, Trg Sunca br. 4 – Budva.