25-07-2019

Interes građana ne može ići na štetu Budvanske rivijere

Izvršna direktorica HG Budvanska rivijera Katarina Kažanegra, reagujući na otvoreno pismo kandidata za odbornika SO Budva Ljubomira Filipovića, saopštila je danas da se najveći dio budvanskih uređenih zelenih površina nalazi upravo na imovini te hotelske grupe, između ostalog i na Slovenskoj plaži.

Ona je naglasila da HG Budvanska rivijera djeluje u interesu svih građana Budve i turista, ali da ipak, interes građana ne smije i ne može ići na štetu te grupacije i njenih akcionara.Kažanegra ističe da Filipović, koji je u otvorenom pismu apelovao da se spasi park na Slovenskoj plaži, vjerovatno nije upoznat sa dopisom koji je HG Budvanska rivijera uputila predsjedniku opštine Budva Marku Careviću, prošle sedmice, a u vezi sa predlogom Odluke o utvrđivanju javnog interesa za dio površina između ostalog i turističkog naselja „Slovenska Plaža“. Radi potpune informisanosti dopis je dostavila u cjelosti.

“Poštovani gospodine Careviću,

U vezi Vašeg dopisa od 17.05.2019.godine, prije svega želimo da Vam ukažemo da je Hotelska grupa „Budvanska rivijera“a.d. od svog osnivanja uvijek vodila računa o interesima građana Budve, uključujujući stalno formiranje i širenje zelenih i parkovnih površina.

Najbolja potvrda toga je i činjenica da se najveći dio budvanskih uređenih zelenih površina nalazi upravo na imovini Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d, a između ostalog i na Slovenskoj plaži, uključujući i površine koje su predmet Vašeg dopisa.

Svih ovih godina, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. održava i uređuje te parkovne i zelene površine i u cilju njihovog održavanja ulaže značajna novčana sredstva, koja se kreću oko 50.000 eura kompanijskog novca godišnje, postupajući na taj način ne samo u interesu Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d, već i u interesu svih građana Budve i turista.

Međutim, sigurni smo da ćete biti saglasni da interes građana Budve ne smije i ne može ići na štetu Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d, i njenih preko 3.000 akcionara, jer kao što i sami znate, ova kompanija predstavlja akcionarsko društvo koje se dobro kotira na berzi i čijim se akcijama trguje na osnovu transparentnih podataka, i društvo, čiji je prvenstveni cilj zaštita interesa svih akcionara, uključujući i one najmanje.

Odbor direktora je razmatrao Vaš zahtjev i nismo razumjeli Vašu inicijativu za utvrđivanje javnog interesa u cilju očuvanja parkovnih i zelenih površina na zemljištu, koje kao takve već postoji, a pritom, važećim planskim dokumentom nije predviđeno za tu namjenu. Obično u praksi, a shodno samom zakonu, utvrđuje se javni interes radi eksproprijacije zemljišta koje se nalazi u privatnom vlasništvu, a u cilju izgradnje ili privođenja namjeni tog zemljišta shodno važećim planskim dokumentima.

U tom pravcu, Vi kucate na otvorena vrata za dalju saradnju sa Hotelskom grupom „Budvanska rivijera“a.d, u cilju zadržavanja, uređenja i unapređenja predmetnih parkovnih zelenih površina, ali nikako na račun cjelovitosti imovine ove kompanije.

S poštovanjem,

Predsjednik Odbora direktora

Saša Radović”.

Kažanegra poručuje da, kao izvršna direktorica najveće hotelske kompanije u Crnoj Gori i kompanije sa najvećim prihodom u hotelijerstvu Crne Gore u 2018 godini, nema ništa da doda na tu temu, osim prethodnih stavova koje su izrekli predstavnici akcionara Društva izabrani u Odboru direktora.

“Ostajemo otvoreni za sve iskrene inicijative u pravcu poboljšanja kvaliteta života u našem gradu”, zaključila je, izvršna direktorica HG Budvanska rivijera.