17-07-2015

Izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana

Auto moto savez Crne Gore upozorio je vozače da, zbog visokih temperatura, danas na putovanja kreću u jutarnjim ili večernjim satima i prave češće pauze.

Na magistralnom putu Mojkovac-Bijelo Polje, u mjestu Slijepač most, saobraća se jednom trakom naizmjenično, a saobraćaj je regulisan svjetlosnom signalizacijom.

Saobraćaj za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, zabranjen je svakog dana od 17 do 22 sata, na putu Bioče-Kolašin-Mojkovac-Podgorica-Sotinići-Petrovac.

Saobraćaj za tu kategoriju vozila zabranjen je i na putevima Debeli brijeg-Herceg Novi-Kotor-Budva-Bar-Sukobin i Podgorica-Cetinje-Budva.

Na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica-Kolašin, u mjestu Bioče, režim saobraćaja promijenjen je sa dvojsmjernog na jednosmjerni, a saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.

Na regionalnom putu Mojkovac-Đurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina, zbog klizišta se saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Rožaje-Špiljani, zbog sanacije klizišta lokaliteta Bać, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na dionici puta Rijeka Marsenića-Šekular saobraćaj je za sve kategorije motornih vozila obustavljen, a prema Šekularu će se saobraćati putem preko Lipovica.

Režim saobraćaja na regionalnom putu kroz Virpazar promijenjen je, zbog rekonstrukcije mosta u tom mjestu, a odobreno je i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na magistralnom putu M-2, dionica Petrovac-Virpazar biće postavljen montažni most za pješake, a vozila do sedam tona mogu koristiti alternativni put kroz naselja Boljevići, Limljani, Gluhi do i Novo naselje.

Teretna vozila, mase preko sedam tona mogu koristiti alternativni put Bar-Ostros-Ulcinj-Virpazar.

Saobraćaj na dionici Berane-Lubnice zabranjen je za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi deset tona.