05-09-2019

Javni poziv za 15,6 miliona eura bespovratne podrške privredi

Nakon prvog javnog poziva za podršku preradi kroz IPARD program objavljenog u 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavlja sa dodjelom podrške kroz novi javni poziv koji je objavljen danas. Kroz ovaj poziv prerađivačima je na raspolaganju 15,6 miliona eura bespovratne podrške.

Javni poziv za 15,6 miliona eura bespovratne podrške privredi | Radio Televizija Budva

Novi ciklus javnih poziva kroz IPARD program najavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović na konferenciji u Danilovgradu u julu ove godine, kojom prilikom je predstavio dosadašnje rezultate podrške EU i Vlade sektoru poljoprivrede.

“Kroz otvorenu i partnersku saradnju kako sa evropskim partnerima, tako i sa korisnicima podrške, tokom realizacije prethodnog javnog poziva, prepoznata je potreba za otklanjanjem određenih barijera i uvođenjem novih prihvatljivih troškova. Izmjenjen je IPARD program i usvojena nova Uredba za sprovođenje, a sve u cilju što veće iskorišćenosti dostupnih sredstava podrške, ali i pojednostavljivanja i ubrzavanja procedura”, saopšteno je iz Ministarstva.

Podsjećamo da je kroz prvi javni poziv za podršku preradi potpisano 20 ugovora i da se trenutno realizuju investicije od 11,9 miliona eura sa očekivanom bespovratnom podrškom od 4,9 miliona.

Kroz novi IPARD poziv za preradu, zainteresovani aplikanti mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000 do 1.500.000 eura, dok podrška iznosi do 50 odsto prihvatljivih troškova.

“Dodatna sredstva podrške od 10 odsto mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada. Podrška se dobija nakon što se realizuje cjelokupna investicija. Kroz ovaj poziv prerađivačima je na raspolaganju 15,6 miliona eura bespovratne podrške”, navode u Ministarstvu.

Predmet investicije može biti izgradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavka opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Korisnici IPARD javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje potencijalni korisnici podrške moraju da zadovolje da bi ostvarili podršku kroz ovaj javni poziv. U trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati:

Sektor prerade mlijeka: minimalni kapacitet dnevne prerade od 500 l mlijeka;

Sektor prerade mesa:

- klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (8 radnih časova) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili 3.000 komada živine;

- prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 10 t;

Sektor proizvodnje vina: minimalni kapaciteto od 2.000 l vina godišnje;

Sektor prerade voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje): pogoni za preradu voća i povrća registrovani u odgovarajućim registrima u skladu sa zakonom.


Sektor prerade maslina: minimalni kapacitet prerade od 500 kg;


Sektor prerade ribe i akvakulture: minimalni kapacitet godišnje prerade od 5 t.

Rok za podnošenje aplikacija je 4.novembar 2019. godine.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će organizovati prezentacije kako bi zainteresovani subjekti mogli da se informišu o mogućnosti korišćenja sredstava.