14-04-2020

Jedan zaposleni da služi hranu, a drugi da naplaćuje račun

"U objektima sa manjim prometom, prihvatljivo je da osobe koje uslužuje potrošača vrši obavezno pranje ruku nakon naplate novcem ili platnom karticom samo ako je u objektu obezbijeđena oprema za pranje ruku (lavabo, sredstvo za pranje ruku, ubrusi) u neposrednoj blizini".

Jedan zaposleni da služi hranu, a drugi da naplaćuje račun | Radio Televizija Budva

Prodavnice koje prodaju hranu na malo moraju ovih dana da sprovedu više preventivnih mjera higijenskog rukovanja hranom i mjera predostrožnosti da bi se spriječila pojava virusa korona.

To su im preporučili Ministarstvo ekonomije i Uprava za bezbjednost hrane.

"Mjere predostrožnosti u cilju sprječavanja širenja koronavirusa prvenstveno se odnose na objekte u kojima se vrši priprema i prodaja hleba i peciva, voća i povrća, specijalizovanim prodavnicama, prodaji na pijacama, ali i na sektorima gdje se vrši narezivanje, obrada i pakovanje hrane" objašnjenje je državnih institucija.

Poslodavci su dužni da organizuju rad u tim objektima na način da osobe koja rukuju hranom ne vrše naplatu računa za izdatu hranu, već da naplatu vrše druge za to određene osobe.To posebno važi za pekare sa povećanim prometom.

"U objektima sa manjim prometom, prihvatljivo je da osobe koje uslužuje potrošača vrši obavezno pranje ruku nakon naplate novcem ili platnom karticom samo ako je u objektu obezbijeđena oprema za pranje ruku (lavabo, sredstvo za pranje ruku, ubrusi) u neposrednoj blizini", preporuka je MInistarstva ekonomije i Uprave za bjezbjednost hrane.

Iz Uprave su najavli da će biti svakodnevno poojačan inspekcijski nadzor prodavnica za prodaju na malo hrane.

"Pozivaju se potrošači da svaku primijećenu pojavu nehigijenskog rukovanja hranom ili prisutnost hrane sa isteklim rokom upotrebe, izmijenjenih organoleptičkih svojstva, nedostatka oznaka/deklaracija na hrani i slično odmah prijave inspektorima za hranu radi urgentnog postupanja i preduzimanja mjera na email: [email protected] ili putem kontakt telefona inspektora za hranu i veterinarskih inspektora", kazali su iz Uprave za bezbjednost hrane.

Izvor: Vijesti