01-07-2014

Kako će svijet izgledati za 10 godina

Firma za procjenu rizika Tomson Rojters je objavila deset predviđanja za 2025. godinu koji se bazira na analizi naučnih patenata i literature.

Kako će svijet izgledati za 10 godina | Radio Televizija Budva

Izvještaj firme predviđa kako će se razviti nauka i tehnologija u narednoj deceniji.

Tih deset predviđanja su:
Sunce će biti glavni izvor energije jer će se razviti metode prikupljanja, skladištenja i čuvanja.

Dosta novca će biti uložena u proučavanje demencije, što će smanjiti broj oboljelih.

Ljudski genom će biti modifikovan, pa će se spriječiti nastanak bolesti kako što je dijabetes tipa I.

Nedostatak hrane i promjena cijena namirnica će postati stvar prošlosti zbog napretka u poljoprivredi.

Lagane letjelice i nove baterije će omogućiti vazdušni saobraćaj za pojedince putem mikro-komercijalnih aviona.

Velika većina stvari koja nas okružuje će biti digitalizovana.

Plastične kese će biti zabranjene, a zamijeniće ih potpuno razgradiva pakovanja na bazi celuloze.

Razvoj ljekova će biti preciznije i povezivaće specifične proteine i koristiti antitijela kako bi zaustaili razvoj bolesti kao što su kancer. Nuspojave liječenja će biti blaže.

Evolucija nanotehnologije u kombinaciji sa "Big Data" tehnologijama koje obuhvataju podatke o mnogo različitih ljudi, učiniće mapiranje DNK na rođenju standardnom procedurom. Takođe, preventivni ljekarski pregledi postaće obavezni jednom godišnje.

Iako do 2025. ljudi neće moći da putuju teleportom, kvantna teleportacija će postati stvarnost, što će omogućiti istraživanje "egzotičnih" oblika materije.