29-07-2014

Kancelarija za borbu protiv korupcije

Donošenjem odluke o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnom parlamentu stvoreni su svi preduslovi za formiranje kancelarije za borbu protiv korupcije, čije kadrovsko i normativno uobličenje će biti tokom septembra, istakao je v.d. šef kancelarije Miodrag Dragan Marković

Kancelarija za borbu protiv korupcije | Radio Televizija Budva

"Nadam se da ćemo do 01. oktobra imati kompletnu kancelariju gdje će građani moći da prijavljuju korupciju anonimno, putem pisama ili lično", kazao je Marković i dodao da će građani moći u kancelariji da prijave i izraze određene sumnje na nepravilnosti u radu nekog opštinskog organa, lokalnog ili državnog organa, te da će biti informisani o njihovim pravima, obavezama ili o potrebi preduzimanja određenih mjera i radnji radi njihove zaštite...

"Naš osnovni cilj je da pospješimo saradnju građana sa lokalnom samoupravom, da vratimo povjerenje građana u organe lokalne samouprave, te da im izađemo u susret", naglasio je Marković.