18-05-2016

Ko ne završi zgradu u roku platiće veći porez

Građevinari, koji u roku od tri godine, od dana izdavanja građevinske dozvole ne završe svoje objekte, plaćaće veću poresku stopu na nepokretnost.

Ko ne završi zgradu u roku platiće veći porez | Radio Televizija Budva

Ovo je predviđeno izmjenom odluke o porezu na nepokretnost, o kojoj će se danas izjasniti odbornički saziv budvanskog lokalnog parlamenta. Ovo je samo jedna u nizu mjera, kako bi se spriječila sve učestalija pojava da pojedine zgrade ostaju nedovršene godinama, što ruži izgled grada.

Takvih je slučajeva mnogo, posebno u centru Budve i Petrovca, koji godinama liče na veliko gradilište. Takozvani porez na ružnoću odnosi se i na građevinsko zemljište na kome se nalazi ruinirani objekat.

"Za nezavršene građevinske objekte i posebne djelove stambenih zgrada, nakon isteka roka od tri godine od godine u kojoj je izdata građevinska dozvola, poreska stopa iznosi jedan odsto. Za građevinsko zemljište, kao i građevinsko zemljište na kome se nalazi ruinirani objekat, a koje nije privedeno namjeni u skladu sa planskim dokumentom namijenjeno za izgradnju privrednih objekata i objekata namijenjenih za dalju prodaju, nakon isteka roka od pet godina od dana usvajanja planskog dokumenta, utvrđuje se poreska stopa u visini od tri odsto tržišne vrijednosti nepokretnosti", navodi se u izmjenama Odluke o porezu na nepokretnost u koje su DN imale uvid.

Opština Budva je još ranije donijela niz mjera kroz povećanje poreskih stopa, kako bi vlasnike hotela u atraktivnim zonama uz samu obalu natjerala da objekte dovedu na nivo od četiri i pet zvjezdica.

Vlada je svojim aktom proglasila prioritetnim turističkim lokalitetom zone uz obalu, čime je Opštini Budva dala mogućnost da može utvrditi višu poresku stopu od stope utvrđene u skladu zakonom, ukoliko turistički objekat nema kategoriju četiri ili pet zvjezdica.

Tako za ugostiteljski objekat u prioritetnoj zoni kategorisan sa tri zvjezdice, Opština može propisati poresku stopu od dva do 2,5 odsto tržišne vrijednosti nepokretnosti, a za objekte sa dvije zvjezdice stopu od tri do 3,5 odsto tržišne vrijednosti nepokretnosti. Za ugostiteljski objekat u kategoriji jedne zvjezdice poreska stopa je četiri do 4,5 odsto, a za ugostiteljske objekte koji se ne kategorišu od pet do 5,5 odsto tržišne vrijednosti nepokretnosti.