06-08-2019

Komunalna inspekcija nastavila sa uklanjanjem nelegalnih objekata u Bečićima

Na inicijativu Komunalne inspekcije Budva uklonjen je još jedan privremeni objekat u Bečićima, koji nije predviđen planom i programom.

Komunalna inspekcija nastavila sa uklanjanjem nelegalnih objekata u Bečićima | Radio Televizija Budva

Komunalna inspekcija je, shodno Programu privremenih objekata Opštine Budva, nastavila akcije u cilju uklanjanja postojećih privremenih objekata postavljenih na javnim i privatnim površinama, a koji nisu predviđeni novim urbanističkim planom.


Komunalni inspektori svakodnevno vrše obilazak terena, u cilju uočavanja i konstatovanja eventualnih promjena, te će i u narednom periodu kontrole biti pojačane, kako bi se uklonili svi nelegalni objekti.