15-08-2020

Maslovar: Odlučno nastavljamo sa aktivnostima za omogućavanje daljeg razvoja poljoprivredne djelatnosti i ruralnog turizma na teritoriji opštine Budva

"U prethodnom periodu sam se kao sekretarka u Sekretarijatu za privredu upoznala sa finansijskim kapacitetima naše Opštine, ali i sa brojnim potrebama kako naše dominantne grane privrede – turizma, tako i drugih grana privrede i komplementarnih djelatnosti sa turističkom privredom", kazala je kandidatkinja za odbornicu sa izborne lise „Dragan Krapović – Budva je naša nacija – Demokrate- Demokratska Crna Gora“, Slavica Maslovar.Takođe kako dodaje, vidjela je da postoje i određene kategorije stanovništva koje posjeduju znanje i volju da nastupe na tržištu, ali nažalost ne posjeduju i dovoljno materijalnih sredstava da svoje ideje sprovedu u djelo.

"Smatrala sam da je to osnovna funkcija lokalne samouprave, upravo da pomogne te nedovoljno prepoznate djelatnosti i naše građane uključi u savremene tržišne tokove kroz pružanje raznih vidova podsticaja. Iz tog razloga sam fokus svog djelovanja usmjerila na stvaranje uslova za pomoć i razvoj preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog područja."

Prema njenim riječima, donošenje odluka usmjerenih na podsticaj i razvoj preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog područja su samo još jedan dokaz našeg odgovornog odnosa prema razvoju našeg grada.

"Ono što je sigurno je da ćemo odlučno nastaviti sa aktivnostima koje će omogućiti dalji razvoj poljoprivredne djelatnosti i ruralnog turizma na teritoriji opštine Budva", istakla je Maslovar.

Ona objašnjava da su do sada po ovom osnovu dodijelili preko 45.000 eura bespovratnih sredstava poljoprivrednicima, a u ovoj budžetskoj godini za ovu svrhu su opredijelili 75.000 eura.

"Time smo odlučno pokazali da smo u potpunosti spremni da vodimo razvojnu lokalnu politiku i da smo svjesni značaja malobrojnih poljoprivrednih proizvođača čija je aktivnost komplementarna privredna djelatnost u svakoj turističkoj destinaciji."

Dalje, kako navodi, u cilju ekonomskog razvoja našeg grada i stvaranja preduslova za otvaranje novih radnih mjesta, po prvi put je u njihovom mandatnom periodu Opština Budva donijela odluku o podsticaju razvoja ženskog preduzetništva i u tu svrhu su, kako ističe, budžetom za 2020. godinu opredijelili 75.000 eura koje nijesu plasirane zahvaljujući OKG koja je bahatim zloupotrebama institucija, nasilničkim ponašanjem i policijskom i finansijskom blokadom Opštine Budva, onemogućila da u ovim teškim vremenima završimo postupak u skladu sa objavljenim Javnim pozivom.

"Naš plan je da u narednom mandatu linija za podršku razvoja ženskom preduzetništvu postane stalna kategorija kod definisanja budućih budžeta naše opštine. Cilj nam je da se ženama, kao ekonomski ranjivoj kategoriji, obezbijedi oslonac na koji mogu računati i na račun kojeg mogu graditi planove. A mi ćemo se obavezati da u narednim godinama izdvojimo što veća sredstva za razvoj i unaprijeđenje preduzetništva u našoj opštini", dodaje ona.

Kako ističe, njihove aktivnosti u narednom periodu pored uvećanja novčanih subvencija biće usmjerene i na druge vidove neophodne institucionalne pomoći za sve one građane koji u ovim COVID vremenima vide svoj napredak i razvoj u bavljenju poljoprivrednom djelatnošću.

"S tim u vezi radićemo na stvaranju preduslova za besplatno ustupanje opštinskog poljoprivrednog zemljišta registrovanim poljoprivrednim proizvođačima na bazi biznis planova uz jasne kriterijume za korišćenje zemljišta u ove svrhe. Takođe, obezbijedićemo umanjenje cijene vode za poljoprivredne proizvođače za 50%", navodi Maslovar.

Objašnjava da u će cilju uvezivanja zaleđa naše Budve sa turističkom ponudom aktivno raditi u pravcu razvoja ruralnog turizma i stvaranja “eko lodge” turističke destinacije kroz podsticaj, razvoj i unapređenje turističkih proizvoda u kontekstu razvoja zasnovanog na prirodi i “ozelenjavanju turizma”.

"Kao kandidatkinja za odbornicu na listi “Dragan Krapović – Budva je naša nacija – Demokrate- Demokratska Crna Gora” nastaviću da se zalažem da se u kontinuitetu sprovode i dalje razvijaju pomenute aktivnosti kako bi privreda u našem gradu bila u prilici da crpi sve institucionalne benefite koje je svaka lokalna uprava u obavezi da obezbijedi, kao što smo to mi i činili u ovom
troipogodišnjem mandatu", poručila je ona.