21-08-2019

Međunarodni konkurs: Uređenje promenade - Budva i Bečići

Ministarstvo održivog razvoja i turizma – direktorat Glavnog državnog arhitekte, u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštinom Budva najavilo je za septembar 2019. godine raspisivanje međunarodnog, javnog, jednostepenog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje šetališta Budva – Bečići.


Tema Konkursa će biti idejno rješenje promenade duž Slovenske plaže u Budvi i bečićke plaže, kao i njihova veza kroz poluostrvo Zavala sa ukrsnicama promenade sa pristupnim saobraćajnicama prema obali i moru. Pored pješačko - rekreativne, promenada treba da ima i funkciju ulice za dostavna i interventna vozila. Na ukrsnicama i proširenjima moguće je formirati pjacete i/ili vidikovce. Preko bujičnih tokova (potoka i rječica) treba obuhvatiti 5 manjih mostova – 3 uz Slovensku plažu i 2 uz bečićku. Za kompletno rješenje uređenja promenade, treba uraditi i Idejno rješenje rasvjete, urbanog mobilijara, posebno uređaja/opreme za sakupljanje otpada. Moguće je dati i Idejno rješenje pergola duž staze ili na proširenjima - ako se time kompletira funkcionalno i stilsko rješenje. Dužna šetališne zone koju treba obuhvatiti iznosi cca 5 km.


Vrednovanjem konkursnih radova baviće se međunarodni žiri od sedam članova. Predviđen je nagradni fond u ukupnom iznosu od oko 60.000 EUR, dok će broj i iznos pojedinih nagrada biti definisan u raspisu Konkursa.

Način dostavljanja konkursnih radova, kao i ostali relevantni detalji, biće saopšteni takođe u raspisu Konkursa.

U poslednjih 30 godina, koje su obilježili opšta društvena kriza ex Yugoslavije i bum u izgradnji i prometu nekretnina, duž rivijere je izgrađeno više objekata nego u dotadašnjoj istoriji.
Rast naselja sa izuzetno dinamičnom izgradnjom, više je pratila briga za profitom nego osjećaj urbanističkog reda i potrebe za očuvanje ambijentalnih vrijednosti i uređenje javnih prostora.
Obala - Slovenska i bečićka plaža i šetalište uz nju, su javni prostor koji je recepijent turističkih djelatnosti i gradskih funkcija.

Upravo ova zona, prepoznaje se kao najprometniji dio opštine u večernjim satima, a značajan dio ponude koji se godinama prostirao ovom zonom ocjenjivan je često kao onaj segment koji devalvira nivo kvaliteta turističkog proizvoda.


Projektnim rješnjem ovog infrastrukturnog segmenta, koje se zahtjeva konkursom, država pretenduje da kreira odgovarajuće okruženje za međuzavistan rast imidža destinacije i potencijal za njenu dalju promociju, ali i atraktivan prostor za nove preduzetničke aktivnosti i

Intencija institucija koje upravljaju ovim prostorom je da se kroz konkurs obezbijedi arhitektonsko rješenje za uređenje šetališta i dijela obale, kao dominantnog urbanističkog obilježja Budve i Bečića, i time da novi impuls rješenjima na sanaciji stanja, ali i daljem uređenju naselja duž Budvanske rivijere.